ABB funduje w ramach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi aż SIEDEM STYPENDIÓW!


Może to właśnie Ty masz szansę na dodatkowe 700 zł w comiesięcznym budżecie?

O stypendium mogą się ubiegać studenci co najmniej V semestru studiów I stopnia lub co najmniej I semestru studiów II stopnia, którzy studiują na Politechnice Łódzkiej, na jednym z poniższych kierunków:
– na Wydziale Mechanicznym, na kierunku Inżynieria produkcji,
– na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na kierunku Robotyka i Automatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika,
– w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE, na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
– na Wydziale Organizacji i Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Zarządzania, Logistyka, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy.

Zapraszamy!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/older/uplo…/…/09/Regulamin_ABB-1.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/abb/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/