8 000 000 PLN na wsparcie nauki – wewnętrzne konkursy UŁ już dostępne!

Miesięczne wynagrodzenie do 14 000 brutto lub nawet do 80 000 dofinansowania na aparaturę – między innymi taką pomoc można uzyskać w ramach konkursów UŁ z programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Granty przeznaczone są zarówno dla naukowców, doktorantów i studentów z UŁ, jak i tych, którzy dyplom zdobyli na innej polskiej uczelni lub są badaczami z zagranicy. Możliwość aplikacji w części konkursów zaczyna się już 26 października.

Uwolnij umysł i odkryj Łódź! 

Uniwersytet Łódzki jako jeden z uczestników pierwszej edycji konkursu MNiSW – IDUB, otrzymał z MNISW dodatkowe środki na badania naukowe, które w formie subwencji będzie otrzymywał przez kolejnych 6 lat. Doświadczeni naukowcy i młodzi badacze mogą ubiegać się o dofinansowania w ramach kilkunastu programów, zarówno w formie jednorazowych dofinansowań, jak i comiesięcznego wynagrodzenia.

Gorąco zachęcam do aplikowania o granty UŁ IDUB, zarówno naszych naukowców, jak i badaczy spoza UŁ. Uniwersytet Łódzki od lat mocno stawia na projekty naukowe i będzie się w najbliższym czasie bardzo pod tym względem rozwijał. Dzięki tym grantom można się również przekonać, że Łódź jest dobrym miastem do życia, rozwinąć swoje horyzonty, poznać Polaków, jesteśmy niezwykle gościnnym narodem, zapewniam. Taka przygoda może trwać kilka miesięcy lub kilka lat, a może pobyt na stałe? Serdecznie zapraszamy do Łodzi, do Polski – mówi prof. Zbigniew Kmieciak, Prorektor ds. nauki UŁ.

Granty UŁ IDUB – każdy może skorzystać!

Uniwersytet Łódzki przygotował w ramach programu grantowego IDUB wsparcie, dla różnych grup badaczy.

Granty dla młodych badaczy (dla młodych naukowców do 35. roku życia) przeznaczone na badania dla osób, które chcą realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.

Granty dla doświadczonych badaczy posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, które ukończyły 35. rok życia, którzy chcą realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki.

Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych – celem programu jest wsparcie jednostek Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Pozyskane środki w postaci premii dla pracowników prowadzących działalność naukową powinny być przeznaczone na finansowanie działań związanych
z przygotowaniem kolejnych aplikacji.

Granty aparaturowe – konkurs przewiduje finansowanie związane z kalibracją, certyfikacją oraz modernizacją sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych w dowolnej dyscyplinie nauki, a także zakupu lub wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych. Każdy naukowiec zatrudniony na UŁ może ubiegać się o maksymalne wsparcie w wysokości 80 000,00 złotych.

Junior Researcher in Residence – konkurs skierowany jest do młodych, wyróżniających się postdoców z najlepszych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, którzy stopień naukowy doktora uzyskali poza Uniwersytetem Łódzkim. To minimum dwuletni (maksymalnie czteroletni) kontrakt na UŁ z pensją 10 000 PLN/miesięcznie.

Advanced Researcher in Residence – Konkurs Advanced Researcher in Residence skierowany jest do wybitnych, doświadczonych naukowców po doktoratach z najlepszych zagranicznych uczelni i gwarantuje badaczom minimum 3-letni kontrakt na Uniwersytecie Łódzkim z pensją 14 000 PLN/miesięcznie.

Visiting Research Fellow – program skierowany jest do naukowców z zagranicy na różnym etapie kariery zawodowej, gwarantuje badaczom krótkoterminowy kontakt na Uniwersytecie Łódzkim (od 1 do 3 miesięcy) z wynagrodzeniem miesięcznym maksymalnie 10 000 złotych/miesiąc.

Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca – to specjalnie utworzony fundusz za szczególne osiągnięcia naukowe dla wybitnych, wyróżniających się efektywnością w dowolnej dyscyplinie nauki badaczy, którzy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku zdobywali szczególnie prestiżowe nagrody i wyróżnienia międzynarodowe. Przewiduje się maksymalnie 10 takich nagród/rok w wysokości 10 000 PLN, dla osób zatrudnionych na UŁ.

Premie za publikacje i patenty – to specjalnie utworzony fundusz wspierający i premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego prowadzących działalność naukową z najlepszymi osiągnięciami naukowymi w każdej dyscyplinie nauki. Nagroda wynosi 5 000,00 lub 8 000,00 złotych, w zależności od punktacji danej publikacji.

Gdzie jeszcze pytać? 

Od 19 października, codziennie w godzinach 9:00-12.00 będzie możliwość indywidualnych konsultacji poprzez aplikację TEAMS z pracownikami Centrum Nauki.

W tym celu należy napisać na adres mejlowy konkursyIDUB@uni.lodz.pl i ustalić godzinę spotkania.

Dodatkowo planowane są również szkolenia on-line dotyczące konkursów:

19 października, godzina 12.00 – szkolenie dot. grantów dla młodych oraz doświadczonych badaczy przeznaczone na badania

20 października, godzina 10.00 – szkolenie dot. grantów dla młodych oraz doświadczonych badaczy przeznaczone na badania

20 października, godzina 12.00 – szkolenie dot. grantów aparaturowych

22 października, godzina 12.00 – szkolenie dot. grantów dla młodych oraz doświadczonych badaczy przeznaczone na badania

23 października, godzina 12.00 – szkolenie dot. premii za granty, premii za publikacje i patenty oraz nagrody Rektora

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się poniżej, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/konkursy-idub. Informacje znajdują się także na stronie Centrum Nauki.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany.

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl