7 Urodziny Centerka

„Spotkanie ze Sztuką” to coroczna impreza integracyjna z okazji jubileuszu istnienia Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” (01.04.2008 r.), podczas której uczestnicy celebrują sukcesy i zrealizowane działania w formie artystycznej.
Tematem przewodnim imprezy jest sztuka i działalność artystyczna, ponieważ wolontariat zrodził się w Stowarzyszeniu „Pomost” z oddolnych inicjatyw jego członków, których wspólnym mianownikiem było zamiłowanie do sztuki oraz chęć podzielenia się swoimi pasjami i zainteresowaniami z innymi.
Ta tradycja jest podtrzymywana i kultywowana do dnia dzisiejszego – wolontariusze przygotowują dla gości specjalne warsztaty, pokazy, prezentacje i wystawy, które mają zachęcić innych do włączenia się w wolontariat, przy okazji dobrej zabawy. Podczas uroczystości nie brakuje specjalnych gości oraz tortu urodzinowego. Zasadą i obyczajem jest, że każdy uczestnik wnosi coś od siebie w spotkanie tak, aby podkreślić wartość i znaczenie „wzajemnej wymiany”.
VII edycja imprezy odbędzie się w dn. 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 i będzie miała formę integracyjnychhappeningów artystycznych, zakończonych wspólnym flashmobem tanecznym. W tym roku chcemy wyjść do ludzi i w nietuzinkowy sposób zachęcać Łodzian do włączenia się w wolontariat, kreując „modę na wolontariat” oraz pokazując ciekawe sposoby na spędzenie czasu wolnego.
Nie zabraknie również podsumowania pracy wolontariuszy z roku poprzedniego oraz tanecznej niespodzianki przygotowanej przez integracyjny zespół taneczny „Go Pomost!” Voluntary Dance Group, złożony z wolontariuszy „Centerka”.
Ponadto planowane jest zorganizowanie loterii fantowej oraz zbiórek surowców „eko-wolo” (plastykowe nakrętki, makulatura, płyty CD, stare telefony, zużyte tonery po tuszach) na zasilenie działań RCW oraz organizacji pomocowych.
Impreza towarzyszy obchodom Europejskiego Roku Rozwoju 2015
Źródło: Informacja Organizatora
certerko3