6. pozycja PŁ w europejskim rankingu studiów inżynierskich

Politechnika Łódzka znalazła się na szóstym miejscu, ex aequo, z Politechniką Wrocławską w rankingu EngiRank –  European Ranking of Engineering Studies przygotowanym przez Fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System – FRSE.

Pierwsze miejsce zajęła Politechnika Warszawska, drugie Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Najwyższą trzecią pozycję w rankingu by subject Politechnika Łódzka otrzymała dla obszaru Electrical, Electronic and Information Engineering. Ocenę dokonano na podstawie dwóch kategorii: efektywność naukowa (80%) i jakość kształcenia (20%).

To była pierwsza edycja EngiRank – zestawienia uczelni kształcących inżynierów. W rankingu wzięło udział 81 uczelni technicznych z 12 krajów.

Raport rankingu EngiRank.

Źródło: www.p.lodz.pl