5G fundamentem łódzkiej wyżyny informatycznej


Województwo przyzna Politechnice Łódzkiej dofinansowanie w wysokości 750 tys. zł na utworzenie Centrum Kompetencji 5G oraz na stworzenie Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego 5G.
Marszałek województwa łódzkiego – Grzegorz Schreiber i rektor PŁ – prof. Sławomir Wiak podpisali (10.10) umowę dotyczącą współpracy w zakresie wdrażania sieci 5G na terenie województwa łódzkiego. Jest to wynik ustaleń podpisanych w liście intencyjnym 16 września br. w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2019.

Podpisując umowę prof. Sławomir Wiak, podkreślił że w regionie łódzkim mamy zgromadzoną ogromną liczbę specjalistów w ramach Klastra ICT i prace przygotowawcze w zakresie Centrum Kompetencji i Portalu Wiedzy są już bardzo zaawansowane. Jest wyłoniony zespół ekspertów, w tym autorytetów z zagranicy oraz przedstawicieli firm, jest też wyznaczona przestrzeń na zbudowanie infrastruktury informatycznej. Uczelnia dołoży na ten cel 250 tys. zł.

Źródło: www.p.lodz.pl