5000 zł dla najlepszej pracy dyplomowej z dziedziny nowoczesnych technologii

Ruszyła VII edycja konkursu TT Hi-Tech na najlepszą magisterską pracę dyplomową lub projekt dyplomowy z dziedziny nowoczesnych technologii organizowany przez Politechnikę Łódzką oraz Transition Technologies S.A.

Do wygrania w konkursie jest 5000 zł.

W konkursie udział wziąć mogą studenci Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, którzy przygotowali i obronili woje prace dyplomowe, lub projekty dyplomowe w roku akademickim 2013/2014.

Zgłoszone prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii stosowanych w takich obszarach jak informatyka, automatyka robotyka czy zarządzanie procesami.

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie:
· Wystarczy zgłosić chęć udziału swojemu promotorowi i dopełnić formalności.
· Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2014r.
· Warunki uczestnictwa w konkursie oraz regulamin dostępne są na www.tt.com.pl/konkurs

Źródło: Informacje Organizatora

Konkurs_tt