35 prac zakwalifikowano do I edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Kotarbińskiego

PROF_KOTARBINSKI

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego zakwalifikowała do konkursu prace nadesłane do 15 maja br. Najwięcej konkursowych pozycji zgłosiły: Uniwersytet Warszawski – 5 oraz Uniwersytet Jagielloński – 4. W sumie zgłoszenia napłynęły z 17-tu szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i dwóch wydawnictw. To pierwsza edycja Nagrody, której ustanowienie ogłoszono w marcu tego roku. Laureata, który otrzyma czek na 50 tys. zł poznamy na początku października.

– W roku siedemdziesięciolecia uczelni, Uniwersytet Łódzki ustanowił nagrodę naukową za wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Ustanowienie Nagrody im. prof. Kotarbińskiego podkreśla znaczenia badań humanistycznych w nauce, a także zaznacza nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa – wyjaśnia ideę konkursu prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ, przewodniczący Kapituły Nagrody.

W skład Kapituły wchodzą także: prof. dr hab. Grzegorz Gazda oraz prof. dr hab. Ryszard Kleszcz z UŁ, prof. dr hab. Anna Legeżyńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Anna Lewicka – Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

-Członkowie Kapituły, podczas posiedzenia 22 września 2015 r. wybiorą pięć spośród przyjętych do konkursu prac, które nominują do Nagrody. Następnie Kapituła spotka się z ich autorami, po czym dokona wyboru laureata. Nagroda w formie pamiątkowego dyplomu i 50 tys. zł, ufundowana przez Uniwersytet Łódzki, zostanie wręczona 3 października 2015 r. Będzie to także ostatni akcent obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego – dodaje prof. Włodzimierz Nykiel.

Prace konkursowe zostały nadesłane z Uniwersytetów: Warszawskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Śląskiego, Jagiellońskiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Marii Curie-Skłodowskiej oraz w Białymstoku. Z Polskiej Akademii Nauk. Z Akademii: Pomorskiej w Słupsku, Ignatianum w Krakowie, im. Jana Długosza w Częstochowie. Ze Szkoły Filmowej w Łodzi, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Patronem konkursu jest Profesor Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw. Profesor Kotarbiński był pierwszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego