3 STYPENDIA funduje BSH!

Studiujesz na Politechnice Łódzkiej lub Uniwersytecie Łódzkim? Aktywnie zdobywasz wiedzę i doświadczenie? Masz szansę na STYPENDIUM od BSH!

O Stypendium może się ubiegać student, który jest na etapie co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, i który studiuje na jednym z poniższych kierunków:

 • na Wydziale Mechanicznym, na kierunku Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn,
 • na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na kierunku Robotyka i Automatyka, Elektronika i Telekomunikacja,Elektrotechnika, Mechatronika,
 • Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE, na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn,
 • na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji na kierunku Zarządzanie,Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka

jest na etapie co najmniej trzeciego lub czwartego roku studiów jednolitych Uniwersytetu Łódzkiego, oraz który studiuje na jednym z poniższych kierunków:

 • na Wydziale Zarządzania (grupa kierunków zarządzanie, logistyka)

 

 • uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej lub wynik co najmniej dobry na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów I stopnia;
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • posiada doświadczenie w pracy w organizacjach studenckich, kołach naukowych bądź zrealizował dodatkowe praktyki;
 • jest zainteresowany odbyciem minimum 9-miesięcznych płatnych praktyk w BSH w wymiarze minimum 24-godzin tygodniowo (rozpoczęcie nie później niż do dnia zakończenia Stypendium, chyba że Fundator i Stypendysta uzgodnią inny termin);
 • jest otwarty na pełnienie funkcji Ambasadora BSH na swojej uczelni, tj. budowanie pozytywnego wizerunku BSH m.in. poprzez uczestnictwo w targach pracy,informowanie Fundatora o bieżących wydarzeniach na Wydziale, angażowanie się w projekty Employer Brandingowe Fundatora;
 • zaakceptował zasady przyznawania Stypendium określone w Regulaminie.

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Aplikuj do 25 października 2020 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/