23 miliony na projekty


Politechnika Łódzka, wraz z konsorcjantami, otrzymała dofinansowanie dla 6 projektów realizowanych ze środków unijnych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 23 mln zł, z której ponad 8,5 mln przeznaczone jest dla naukowców z PŁ.

Pozyskane fundusze będą służyć wsparciu prac rozwojowych wpisujących się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

O środki w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogły ubiegać wyłącznie konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Politechnika Łódzka odniosła sukces, gdyż spośród wszystkich uczelni w Polsce uzyskała dofinansowanie do największej liczby projektów. W przypadku 4 projektów Politechnika Łódzka jest liderem konsorcjum, w kolejnych 2 jest partnerem.

Lista projektów:

Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania

Politechnika Łódzka (Wydział Chemiczny) jest liderem w projekcie, którego wartość to ok. 8 mln złotych. Partnerami uczelni są: TRICOMED S.A., Bella Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego,

Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta

Liderem konsorcjum jest Politechnika Łódzka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), a parterami PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Politechnika Lubelska, Apator Elkomtech S.A. Wartość projektu to niemal 4,3 mln złotych.

Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi.

Liderem projektu jest Politechnika Łódzka (Wydział EEIA), a parterem firma NETRIX S.A. Wartość projektu to ponad 4,2 mln złotych.

Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego.

Projekt o wartości ponad 3,2 mln złotych realizuje Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) jako lider wraz z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Sp. z o. o.

Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania

Liderem projektu o wartości ponad 2,4 mln złotych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Parterami konsorcjum są obok Politechniki Łódzkiej firmy – Lubawa S.A., Miranda Sp. z o.o.,

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim.

W tym projekcie liderem jest Instytut Technologii Drewna. W skład konsorcjum poza Politechniką Łódzką wchodzą: Politechnika Poznańska oraz Nasycalnia Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim. Wartość projektu to ponad 1,1 mln złotych.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej