2 STYPENDIA i 2 AKADEMIKI od HRP!


UWAGA studenci Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego! HRP ma dla Was aż 2 stypendia i 2 akademiki!
stypendium finansowe może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych lub co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub student studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego lub Politechniki Łódzkiej, który:

  • uzyskał średnią za ostatnie dwa semestry studiów w wysokości 4,50 i więcej;
  • posiada udokumentowaną dodatkową działalność (wolontariat, staż, praktyki – poza obowiązkowymi);
  • jest gotowy do odbycia na prośbę Fundatora praktyk bądź pełnienia funkcji Ambasadora HRP GROUP na swojej uczelni;

zwrot kosztów zakwaterowania w w domu studenckim Uniwersytetu Łódzkiego bądź Politechniki Łódzkiej może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych lub co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub student studiów drugiego stopniaUniwersytetu Łódzkiego lub Politechniki Łódzkiej, który:

  • uzyskał średnią za ostatnie dwa semestry studiów w wysokości 4,00 i więcej;
  • posiada miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego w danym roku akademickim przyznane zgodnie z Regulaminem przydzielania i korzystania z miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego lub posiada miejsce w Domu Studenckim Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej w danym roku akademickim przyznane zgodnie z Regulaminem zakwaterowań;
  • jest gotowy do odbycia na prośbę Fundatora praktyk bądź pełnienia funkcji Ambasadora HRP GROUP na swojej uczelni;

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2019/09/Regulamin_HRP.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-hrp/

Aplikuj do 25 października 2019 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/