18 tys. studentów Politechniki Łódzkiej rozpoczęło nowy rok akademicki


Ponad 18 tys. studentów rozpoczęło w czwartek rok akademicki na Politechnice Łódzkiej. W inauguracji wziął udział wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, który dziękował łódzkiemu środowisku akademickiemu za zaangażowanie w prace nad nową ustawą o uczelniach.

W trakcie swojego wystąpienia Gowin przypomniał najważniejsze założenia proponowanej przez niego Ustawy 2.0, którą po raz pierwszy przedstawił we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

Szef resortu podziękował łódzkiemu środowisku akademickiemu za zaangażowanie się w prace nad projektem ustawy. Jak mówił wykazało się ono „największą otwartością na dialog w tej sprawie”. Zaznaczył, że resort nadal czeka na uwagi w sprawie ustawy. Można je zgłaszać do 19 października. Ustawa 2.0 miałaby zacząć obowiązywać od 1 października przyszłego roku.

Gowin podkreślił też, że ustawa ma charakter unikalny, a na tę unikalność zwróciła uwagę Komisja Europejska, która wskazuje innym krajom UE polską reformę i tryb pracy nad ustawą, jako wzór do naśladowania przy wszystkich zmianach systemowych.

Według szefa resortu nauki ustawa ma za zadanie podniesienie poziomu nauczania i nauki. Reforma daje też większą autonomię uczelniom, ale wiąże się to też z większą ich odpowiedzialnością. „Najważniejszym aktem prawnym, który w przyszłości będzie ułatwiał i określał warunki pracy uczelni będzie jej statut” – mówił.

Zaapelował, aby na wszystkich łódzkich uczelniach „rozpocząć refleksję na temat tego, jaki statut przyjąć tak, aby w pełni umożliwiał wykorzystanie tej szerokiej przestrzeni wolności”. Być może – jak powiedział – łódzkiemu środowisku akademickiemu uda się wypracować wzorcowy model takiego statutu.

Szef resortu poinformował także, że reforma zakłada m.in. uproszczenie systemu finansowania uczelni, konkursy grantowe nie tylko dla wybitnych naukowców, ale i dla dydaktyków. Zapowiedział także zwiększenie finansowania na naukę i szkolnictwo. Gowin chciałby, aby w ciągu pięciu lat ten poziom osiągnął 1 proc. PKB.

Po spotkaniu ze środowiskiem akademickim wicepremier spotkał się z mediami. Na krótkiej konferencji prasowej jeszcze raz podziękował łódzkim uczelniom za współpracę przy pracy nad ustawą. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak stwierdził, że reforma ma poparcie ze strony łódzkich rektorów, bo środowisko na nią czekało.

Wicepremier wziął też w czwartek udział w uroczystym otwarciu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”. Ma też uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego w funkcjonującym na PŁ Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE, które świętuje 25-lecie działalności. W programie uroczystości znalazło się m.in. oficjalne otwarcie Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI), której celem jest m.in. popularyzacja kultury francuskiej.

Politechnika Łódzka to największa techniczna uczelnia w regionie; powstała w 1945 roku. Na dziewięciu wydziałach i ponad 40 kierunkach kształci się obecnie ponad 18 tys. studentów, w tym na studiach pierwszego stopnia ponad 4,3 tys. osób. Na studia drugiego stopnia uczelnia przyjęła 996 osób. W Politechnice Łódzkiej kształci się 826 studentów zagranicznych. Uczelnia zatrudnia ok. 1400 nauczycieli akademickich.

Największym zainteresowaniem kandydatów na studia cieszyła się informatyka (studia w języku polskim i języku angielskim). Tegorocznymi nowościami w rekrutacji były kierunki: inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, studia anglojęzyczne Advanced Biobased and Bioinspired Materials na Wydziale Chemicznym oraz rewitalizacja miast uruchomiona na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim.

autorzy: Jacek Walczak, Agnieszka Grzelak-Michałowska
edytor: Ewelina Krajczyńska

Źródło: PAP – Nauka w Polsce