100 Polaków powie co myśli o szczepionkach i zmianach klimatu…

Czy wierzymy w globalne ocieplenie? Co sądzimy na temat szczepionek czy żywności modyfikowanej genetycznie? Naukowcy z międzynarodowego projektu CONCISE poszukują 100 Polaków, którzy wezmą udział w specjalnie przygotowanych wywiadach na temat nauki. Przy okazji będą mogli, bezpłatnie, odwiedzić Łódź. Rozmowy mają zweryfikować to, w jaki sposób komunikacja wpływa na poglądy i przekonania na temat wybranych zagadnień naukowych. Wywiady zostaną przeprowadzone w Łodzi, 21 września, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzka uczelnia jest jednym z partnerów naukowych projektu.

Szczepionki, GMO, globalne ocieplenie

Konsultacje, w ramach projektu CONCISE, obejmą kilka warsztatów, które przeprowadzone zostaną jednego dnia. W ich trakcie uczestnicy będą wymieniać się uwagami o wybranych zagadnieniach naukowych: szczepionkach, zmianach klimatu, medycynie alternatywnej czy genetycznie modyfikowanej żywności.

Organizatorzy spotkania poszukują setki Polek i Polaków, którzy zawodowo nie zajmują się nauką, w szczególności zaś wymienionymi wyżej zagadnieniami.

Zapraszamy do naszego badania osoby, które mogą nam opowiedzieć w jaki dokładnie sposób wiedza naukowa trafia do ich domów oraz jakie media, kanały i źródła informacji są dla nich wiarygodne – mówi Carolina Moreno, profesor dziennikarstwa z Uniwersytetu w Walencji, koordynatorka międzynarodowego projektu CONCISE.

Konsultacje społeczne – Concise

(English) Concise consultations are public events, where you’ll have a chance to have your say in hot topics: vaccines, GMOs, climate change and alternative medicine.

Czytaj więcej

Chcesz odwiedzić Łódź?

Uczestnicy projektu muszą być pełnoletni, mieszkać na stałe w Polsce i posługiwać się płynnie polskim językiem. Zgłoszenia do projektu można wysyłać wchodząc na specjalnie przygotowaną stronę internetową. Wszelkie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w Łodzi pokrywają organizatorzy badania.

Zapraszamy osoby, które oprócz pomagania nam w projekcie, będą mogły spędzić miły weekend w Łodzi, poznać miasto i jego historię – mówi profesor Izabela Warwas z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, regionalny koordynator projektu CONCISE.

Wśród uczestników konsultacji zostaną rozlosowane ponadto ciekawe nagrody i upominki. Głównym celem projektu CONCISE jest zweryfikowanie w jaki sposób i w jakiej formie wiedza naukowa trafia do społeczeństwa.

Organizatorzy badania podkreślają, że nie ma tutaj złych i dobrych odpowiedzi. Najważniejszy jest świadomy udział w zajęciach i przekazanie jak najpełniejszych osobistych opinii.

Projekt CONCISE ma zgromadzić opinie łącznie 500 osób z Polski, Włoch, Słowacji, Hiszpanii i Portugalii. Organizatorzy zapewniają, że choć badanie ograniczone jest do kilku zagadnień i krajów, wyniki będzie można przedstawić w skali ogólnoeuropejskiej.

UŁ w CONCISE

CONCISE to dwuletni projekt badawczy finansowany z unijnego programu Horyzont 2020 – „SwafS” czyli Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa”. Projekt ma na celu usprawnienie komunikacji w obszarze szeroko rozumianej nauki. Ekspertami są tutaj dziennikarze zajmujący się nauką i eksperci w wybranych dziedzinach.

W ramach projektu CONCISE współpracuje ze sobą 9 instytucji z pięciu europejskich krajów, w tym Uniwersytet Łódzki. Drugim polskim partnerem jest firma Danmar Computers z Rzeszowa.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ jest partnerem międzynarodowego projektu CONCISE (fot. M. Andrzejewski, UŁ)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ jest partnerem międzynarodowego projektu CONCISE (fot. M. Andrzejewski, UŁ)

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

materiały źródłowe: CONCISE, EkSoc UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ