100 000 USD dla biolożki z Łodzi!

Dr hab. Marta Kolanowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała nagrodę amerykańskiej Fundacji Maxwella/Hanrahana za wyjątkowe badania nad storczykami. Łódzka biolog pracuje głównie w terenie, w Ameryce Południowej. M.in.z tego powodu znalazła się w gronie 5 badaczy na świecie, których Fundacja nagrodziła kwotą 100 000 USD w kategorii badań terenowych.

 

Naukowczynię doceniono za jej wkład w badanie różnorodności biologicznej najsłabiej zbadanych regionów świata. Łódzka biolog, która brała udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych, odkryła dotąd 370 nieznanych nauce gatunków orchidei – Hofmeisterella biglobulosa, Myoxanthus ortizianus, Hirtzia barrerana  – to nazwy tylko niektórych z nich.

Fundacja Maxwella/Hanrahana wskazała ponadto na wyjątkową wartość badań dr hab. Marty Kolanowskiej nad tym, jak ocieplenie klimatu, zmniejszenie powierzchni lasów tropikalnych i działalność człowieka wpływają na zasięg występowania storczyków na świecie.

Badaczka znana jest z prowadzenia prac w południowej części Kolumbii, gdzie współpracuje z członkami rdzennego plemienia. Wspólnie z naukowcami z innych ośrodków na świecie pragnie utworzyć rezerwat przyrody w Dolinie Sibundy, a w nim stację badawczą pod auspicjami Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr hab. Marta Kolanowska odkrywa tajemnice kolumbijskiej przyrody

Dr hab. Marta Kolanowska odkrywa tajemnice kolumbijskiej przyrody

 

Hofmeisterella biglobulosa, Myoxanthus ortizianus i Hirtzia barrerana to nazwy tylko niektórych, z kilkunastu nieznanych dotąd nauce, gatunków storczyków odkrytych przez dr hab. Martę Kolanowską. Badaczka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ prowadzi prace w dol…

Czytaj więcej

 

Jestem bardzo zaskoczona moją wygraną! Nagroda jest wyrazem uznania dla mojej dotychczasowej pracy w zakresie badania różnorodności storczyków i ich zagrożeń. Razem ze mną zostali nagrodzeni naukowcy badający różnorodne obszary, takie jak np. rozwój języka papug, ewolucja i genetyka amazońskich żab, czy przetrwanie mikroskopijnych organizmów w ekstremalnych warunkach. Jestem zaszczycona, że mogę stać u ich boku.

dr hab. Marta Kolanowska, biolog UniLodz

 

Łódzka badaczka zaznacza, że Fundacja doceniła 5 spośród 60 nominowanych do nagrody młodych naukowców na świecie, aby podkreślić wartość badań „nieoczywistych”, których wspólnym mianownikiem jest prowadzenie prac w terenie, wynikających z ich ciekawości świata i pasji.

Praca w terenie Marty Kolanowskiej dokumentuje tropikalne storczyki w ważnych punktach różnorodności biologicznej: w andyjskiej Kolumbii, Papui Nowej Gwinei oraz na Przesmyku Dariena w Panamie. Zajmuje się zagadnieniami ochrony przyrody, wykorzystując analizy biogeograficzne i modelowanie ekologiczne, które pomagają nam zrozumieć, jak zmiany klimatu wpływają na storczyki i ich zapylaczy. Kolanowska jest czołową botaniczką zajmującą się systematyką i ochroną tropikalnych orchidei, największej i najbardziej zróżnicowanej rodziny roślin kwitnących. Dzięki swoim badaniom mało znanych ekosystemów, jak również przeglądom kolekcji zielnikowych, odkryła ponad 370 gatunków storczyków, które wcześniej nie były znane nauce.

Frg. uzasadnienia przyznania nagrody przez Fundację Maxwella/Hanrahana

 

Field Biology Awards — Maxwell Hanrahan Foundation

Czytaj więcej

Fundacja Maxwell/Hanhram powstała w 2018 r. żeby wspierać indywidualnych naukowców, nauczycieli, konserwatorów i twórców, których różnorodne perspektywy pozwalają odkrywać nowe informacje o człowieku i środowisku w jakim żyje.

Nagroda Maxwella/Hanrahana w dziedzinie biologii terenowej

Nagroda wspiera indywidualnych, młodych naukowców i umożliwia im poświęcenie czasu na obserwacje i eksperymenty, które pomagają nam lepiej zrozumieć siebie i świat wokół nas. Zapoczątkowane w 2020 roku coroczne nagrody wyróżniają pięciu wybitnych naukowców i wspierają każdego z nich kwotą 100 000 USD.Staże na badania terenowe

Aby uzupełnić indywidualne nagrody w dziedzinie biologii terenowej, fundacja wspiera również staże w zakresie badań terenowych w szeregu instytucji badawczych w USA, w celu zapewnienia młodym naukowcom doświadczeń, które mogą odmienić ich ścieżkę kariery.

Granty na ochronę przyrody

Fundacja wspiera ponadto organizacje i instytucje edukacyjne działające na rzecz: łączenia ludzi i przyrody oraz ochrony ważnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem Kalifornii i Hawajów. Wśród dotychczasowych beneficjentów znalazły się: California Academy of Sciences, Coral Reef Alliance, Environmental Grantmakers Association, Hidden Villa, Monterey Bay Aquarium, Pacific Horticulture Foundation, Peninsula Open Space Trust, San Francisco Botanical Garden oraz San Francisco Parks Alliance.

Źródło: M. Kolanowska; F. M/H Redakcja: Centrum Promocji UŁ