​PŁ współtworzy zieloną rewolucję w Europejskim Przemyśle

Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzontu Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na nowatorskie rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.

Konsorcjum FLEXindustries utworzy 7 modelowych transformacji dużych zakładów przemysłowych, obejmując warstwę techniczną, cyfrową oraz biznesową. W ramach projektu powstaną pokazowe instalacje w zakładach w Turcji, Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Włoszech oraz w polskiej firmie K-FLEX Łódź – Uniejów. Partnerzy wdrożą w nich inteligentne systemy zapewniające mniejsze zużycie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odzysk ciepła odpadowego oraz zmniejszenie emisji CO2.

– Jesteśmy dumni, że realizujemy pierwszy na Politechnice Łódzkiej projekt Horyzontu Europa. Jest to też świetny przykład długofalowej współpracy na linii przemysł-nauka. FLEXindustries to drugi projekt europejski realizowany przez pracowników Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ we współpracy z firmą K-Flex. Niedawno rozpoczęliśmy projekt EU Green Deal poświęcony gospodarce cyrkularnej – mówi kierownik projektu po stronie PŁ dr inż. Grzegorz Liśkiewicz.

Dr inż. Filip Grapow, jeden z autorów koncepcji projektu dodaje

Politechnika Łódzka zbuduje prototyp instalacji ORC, która umożliwia produkcję energii, wykorzystując ciepło odpadowe. ORC to znana technologia, jednak nasza koncepcja obejmuje zastosowanie niekonwencjonalnej konstrukcji turbiny. Istnieje wiele zakładów przemysłowych, w których ciepło jest oddawane wprost do otoczenia. Odzysk ciepła zmniejsza środowiskowe skutki takiej sytuacji, dając w zamian dodatkową energię elektryczną. 

Wypracowane dobre praktyki otworzą drogę do podobnych transformacji w innych europejskich zakładach przemysłowych.

FLEXindustries skupia 36 europejskich instytucji, wśród których Politechnika Łódzka i K-Flex to jedyni polscy uczestnicy projektu. Budżet PŁ wynosi 537750 euro.

 

Źródło: Politechnika Łódzka