Zapraszamy na kolejne spotkanie z etiudami dokumentalnymi i ich autorami w cyklu „Zbliżenia: etiuda”. Rozpoczęliśmy „Salonem Odrzuconych”, czyli pokazem etiud, które odpadły na różnych etapach egzaminów wstępnych na Reżyserię do łódzkiej Szkoły Filmowej. Najbliższa prezentacja, tym razem z udziałem studentów Wydziału Reżyserii PWSFTviT już 5.01.2022 o godz.19.00 w pubie „Pop’n’Art.”. Rozmowy z autorami filmów poprowadzą filmoznawcy z UŁ.

W  cyklu  „Etiuda:zbliżenia” pokazujemy krótkie filmy bardzo różnorodnych młodych twórców: kandydatów na Reżyserię, studentów i absolwentów Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Od roku 2000 do chwili obecnej. Każda etiuda to inna, osobna historia, inne doświadczenia, umiejętności, perspektywy, gatunki. Od portretów, autoportretów do esejów. Wszystkie ciekawe, warte poznania i gotowe do konfrontacji, z często pierwszą widownią.

Etiuda filmowa to coś więcej niż tylko wprawka, doskonalenie warsztatu. Bywa, że to rodzaj eksperymentu nie tylko dla startujących w zawodzie, ale także dla wytrawnych profesjonalistów. To bardzo osobista notatka, która rozwija wrażliwość artystyczną i uodparnia na krytykę, pomaga lepiej zrozumieć, czym jest forma, wzmocnić swój potencjał. A przy okazji warto przyjrzeć się tej krótkiej formie filmowej, jak się zmienia i ewoluuje, jak wpłynęły na nią nowe technologie i ku czemu zmierza. Przegląd etiud z ostatnich 20 lat pozwoli uzmysłowić naszym widzom (w większości młodym ludziom, rówieśnikom młodych reżyserów), jak bardzo ewoluowała etiuda dokumentalna w tym okresie , jak zmieniały się podejmowane tematy i język filmowy. Około 2010 roku zdaniem Sławomira Kalwinka prodziekana Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej mamy do czynienia z zupełnie nową jakością. Chcemy to pokazać.

Mamy nadzieję, że nasi widzowie odnajdą się w tym kinie. Z kolei dla startujących w zawodzie  filmowców spotkania z publicznością, ich żywy odbiór, reakcje, opinie to  bardzo potrzebna konfrontacja, często pierwszy kontakt z odbiorcą spoza uczelni. Nie ma bowiem w Polsce systemu rozpowszechniania dokumentów, zwłaszcza młodych, innych niż obieg festiwalowy. Z kolei dla przyszłych krytyków filmowych z Kola Naukowego Filmoznawców UŁ prowadzenie takich spotkań z reżyserami będzie świetną praktyką, treningiem w publicznych wystąpieniach, a widzom otworzy szerszą perspektywę postrzegania krótkiego dokumentu, osadzającą go w kontekstach filmoznawczych, historycznych, społecznych.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.