Biorąc pod uwagę fakt, że krytyka literatury anglojęzycznej zwraca w ostatnich latach uwagę na wzmagające się zarówno w Wielkiej Brytanii, Irlandii, jak i w Stanach Zjednoczonych i na antypodach trendy eksperymentatorskie (przede wszystkim w poezji, ale również w prozie), pytanie o miejsce awangardowej literatury anglojęzycznej w Polsce wydaje się jak najbardziej zasadne. O ile poezja eksperymentalna stanowi oś polskojęzycznej oferty – przetłumaczeni ostatnio byli zarówno Rae Armantrout, Denise Riley, jak i Ron Padgett, John Ashbery (obszernie), Elizabeth Bishop, Jorie Graham czy Peter Gizzi – obecność prozy awangardowej wydaje się śladowa. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się współczesnej literaturze anglojęzycznej wydawanej w Polsce i spróbować poszukać odpowiedzi na szereg pytań. Jeśli poeci eksperymentalni cieszą się względną popularnością, dlaczego powieściopisarze wydają się mniej atrakcyjni dla polskich czytelników i wydawców? Czy tak zarysowany krajobraz jest rzeczywiście aktualny? Jakie pozycje literatury anglojęzycznej wydaje się w Polsce? Co się czyta? O czym dyskutuje? Jakie czynniki warunkują najnowsze trendy wydawnicze w obrębie literatury anglojęzycznej? Z drugiej strony, chcemy zastanowić się również, w jaki sposób, i czy w ogóle, zjawisko eksperymentu w literaturze anglosaskiej rezonuje z polskimi pisarzami i poetami. Czy widać inspiracje, oddźwięki, estetyczne i formalne nawiązania do twórców anglojęzycznych? Wreszcie, jak kształtuje się polski odbiór krytyczny tamtejszej literatury?

Głównymi obszarami zainteresowania konferencji będą więc:

  • Obecność anglojęzycznej literatury eksperymentalnej: kwestie przekładu, krytyki, recepcji, ale też promocji oraz oddźwięków w innych przestrzeniach kultury: teatrze, festiwalach, spotkaniach autorskich.
  • Wpływ bądź też mniej lub bardziej oczywiste powiązania między twórcami anglojęzycznymi a rodzimymi.