Zapraszamy do udziału w Women in Tech Days – nowej inicjatywie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy realizowanej w ramach programu IT for SHE skierowanego do studentek i doktorantek kierunków technicznych i ścisłych. Obecna sytuacja pokazuje bardzo wyraźnie, jak wielką rolę w dzisiejszym świecie pełnią nowe technologie i osoby zaangażowane w ich rozwój, a więc Studentko, Doktorantko, już dziś zarejestruj się na festiwal, który odbędzie się online 27–29 kwietnia w godzinach 12.00–18.00!

W dniach 27–29 kwietnia razem z ekspertami z zaprzyjaźnionych firm technologicznych na kilkunastu uczelniach technicznych, w tym na Politechnice Łódzkiej, oraz na uniwersytetach oferujących kierunki ścisłe zostaną zorganizowane wirtualne warsztaty, spotkania, prezentacje oraz sesje mentoringowe, których celem jest dostarczenie uczestniczkom najnowszej wiedzy z zakresu nowych technologii oraz inspirowanie ich do działania.

Uczestniczki Women in Tech Days będą mogły wziąć udział w następujących wydarzeniach:

  • warsztatach technicznych na takie tematy jak np. Data Science czy sztuczna inteligencja;
  • warsztatach doskonalących umiejętności miękkie, m.in. na temat design thinking, wystąpień publicznych, pisania CV;
  • IT for SHE Tech Talks dotyczących najnowszych trendów i tematów technologicznych, prezentowanych przez najlepszych ekspertów w branży;
  • Klinice Kariery – doradztwie zawodowym będącym źródłem wiedzy na temat możliwych ścieżek kariery po studiach na konkretnych kierunkach, a także ofert szkoleń, warsztatów, staży i praktyk. Z uczestniczkami spotkają się zarówno przedstawiciele świata biznesu, jak i uczelni, w tym trenerka z Biura Karier PŁ;
  • sesjach speed mentoringu IT for SHE będących niepowtarzalną okazją, by osobiście porozmawiać z pracownikami firm technologicznych i naukowczyniami;
  • wystąpieniach role models – spotkaniach z wybitnymi kobietami ze świata technologii, które opowiedzą o swojej ścieżce rozwoju i kariery, a także o swoich wzlotach i upadkach.

Pozostałe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.womenintechday.pl

 Do zobaczenia w sieci!

Źródło: Zespół Biura Karier PŁ