Firma Rossmann oraz Młodzi w Łodzi zapraszają na bezpłatny webinar online pod nazwą: DNA PROJECT MANAGERA sprawdź czy jesteś gotowy!


Zakres:

  1. Kim jest Project Manager?
  2. Co muszę umieć i zrobić aby podążyć tą drogą?
  3. Dlaczego warto?
  4. Gdzie dziś jestem ja?

Webinar poprowadzi Robert Gondzia Kierownik działu Organizacyjnego ds. Rozwoju i Projektów HR w firmie Rossmann

Zajmuje się projektami od kilkunastu lat, z sukcesem współtworzył, bądź realizował projekty z różnych obszarów, w tym HR, IT, PR, marketing oraz inwestycyjne. Doświadczenie zawodowe budował w administracji publicznej oraz w biznesie. Posiada certyfikację IPMA D oraz Prince 2. Założyciel Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA Polska oraz Stowarzyszenia „Zaprojektowani”, które budują przestrzeń dla wymiany doświadczeń szeroko rozumianego podejścia projektowego. Obecnie Kierownik Działu Organizacyjnego ds. Rozwoju i Projektów HR w Rossmann Polska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami.


Spotkanie odbędzie się w aplikacji TEAMS

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzcwNDNiNTYtODFiYi00ZDZlLTkxZTYtYWE1ZGFlMDhjNzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22319454b3-dbc2-4dbf-a0c2-6c831ad33879%22%2c%22Oid%22%3a%22eeb1c6f7-6ffd-41a3-abf9-d129e55703af%22%7d>