Rozwój technologii ułatwia nam codzienne życie pozwalając przekraczać kolejne ograniczenia. Otaczający nas świat staje się ekosystemem złożonych i wielowymiarowych interakcji (Human Technology Interaction – HTI), prowadząc do coraz większej symbiozy przestrzeni analogowej i cyfrowej. Z jednej strony dzięki technologii wszystko wydaje się nam łatwiejsze, wygodniejsze i bardziej przewidywalne, z drugiej obawy wzbudza potencjalna utrata kontroli nad publikowanymi treściami, zjawisko wszechobecnych fake newsów czy możliwa dyskryminacja cyfrowa. Coraz bardziej potrzebujemy równowagi między humanizmem a dataizmem, a kluczem do tego powinna stać się etyka.

Czy poziom zaawansowania technologicznego użytkowników technologii okaże się w tym przypadku kluczowy?

Raport „Digital Ethics – polscy konsumenci wobec wyzwań etycznych związanych z rozwojem technologii” jest pierwszym takim opracowaniem, które powstało dzięki współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Orange Polska. Jego celem była identyfikacja etycznego wymiaru technologii cyfrowych wśród dorosłych użytkowników Internetu. Raport obejmuje wyniki badań w czterech obszarach: wzorce moralne, znajomość i zakres korzystania z technologii, obawy i wątpliwości etyczne związane z technologią oraz odpowiedzialność i bezpieczeństwo w świecie technologii.

W trakcie webinarium opowiemy jak konsumenci i użytkownicy technologii postrzegają je w kontekście wzorców moralnych i standardów etycznych. Zastanowimy się nad pojawiającymi się w tym zakresie wątpliwościami moralnymi w różnych wymiarach rynku i spróbujemy znaleźć odpowiedź, czy jako użytkownicy technologii potrafimy wziąć za nie odpowiedzialność.

 

Nasi eksperci:

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2017 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem uczelni w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics.Jest kierownikiem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT (cmit.wz.uni.lodz.pl), który stanowi przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), branż, doświadczeń i aktywności.
Monika Kulik jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pracuje jako ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Odpowiada za raportowanie pozafinansowe, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy.Absolwentka Pedagogiki oraz Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego, a obecnie jest doktorantką w Katedrze Zarządzania tej uczelni.
Dr hab. Janusz Reichel od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz zarządzaniem strategicznym w organizacjach z różnych sektorów (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu i organizacji pozarządowych).
Dr Agata Rudnicka od 13 lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka FOB. Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni (2018-2020). Certyfikowany menadżer projektów, tutor, mediator. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, zrównoważone modele biznesowe a także przedsiębiorczość społeczna. Członkini zespołów realizujących krajowe oraz międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Od wielu lat zaangażowana społecznie we współpracę z administracją rządową w ramach grup roboczych działających na rzecz społecznej odpowiedzialności w Polsce oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Polskim Komitetem Normalizacyjnym (przy przewodniku ISO 26000 oraz ISO 20400) oraz ruch Fashion Revolution w Polsce. Współpracuje z przedstawicielami różnych sektorów promując zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Pasjonatka metody design thinking.

 

 

Udział jest bezpłatny!

 


 

Wydarzenie odbywa się w ramach GovTech Festival.

GovTech Festival to trwający miesiąc projekt edukacyjno-technologiczny o globalnym zasięgu, organizowany przez GovTech Polska, czyli międzyresortowy zespół działający w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu, którego celem jest przybliżenie obywatelom cyfrowego świata poprzez cykl wydarzeń online, może wziąć udział każdy zainteresowany. Przez cały listopad w ramach GovTech Festival organizowane są webinaria, warsztaty i hackathony, które mają na celu przełamywanie analogowych barier, edukowanie i otwieranie społeczeństwa na nowe możliwości związane z cyfryzacją i digitalizacją. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.