BAIŚówka jest wydarzeniem cyklicznym, zapoczątkowanym w 2013 roku na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Skierowana jest do nowo przyjętych studentów wydziału. Warsztaty integracyjno-informacyjne mają na celu zapoznanie studentów ze środowiskiem akademickim, przybliżenie wybranych przez nich kierunków i miejskich atrakcji studenckich oraz umożliwienie wcześniejszego zapoznania się i wspólnej integracji. W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość wysłuchania przemów władz wydziału, kierownika dziekanatu oraz starszych studentów. Wydarzenie jest wzbogacone o konkursy oraz spotkanie integracyjne. Młodzi ludzie mają również możliwość wypytać o wszystkie nurtujące rzeczy, jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, a także zwiedzić kampus. BAIŚówka co roku ułatwia dziesiątkom nowo przyjętych studentów start na uczelni wyższej, jaką jest Politechnika Łódzka.

W tym roku wydarzenie odbywa się 29 września, o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy!

https://www.facebook.com/events/331329515340873

 

Źródło: Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.