Punktem wyjścia do pracy nad video Usta w ogniu były dramaty światowych egzystencjalistów i absurdystów XX w, którzy temat śmierci stawiali w centrum uwagi artystycznej. Wybuch pandemii znowu skonfrontował ludzkość z niebezpieczeństwem i wymusił refleksje na temat trwałości ludzkiego życia. Powszechny lęk stał się naszym wspólnym doświadczeniem. Właśnie namysł nad ludzkim istnieniem, jego kruchością i tajemnicą staje się tematem „Ust w ogniu”.

Ten przejmujący obraz to efekt eksperymentu i złożonego procesu twórczego, który połączył środki teatru radiowego i video performance. Bazuje na spuściźnie literackiej. Eksploruje artystyczną funkcję montażu dźwięku i montażu obrazu. Operuje wybitnymi zdjęciami i wysoce oryginalną kreacją aktorską. Główną rolę w tej pracy odgrywa krakowska wspaniała artystka Kamila Klimczak (pieśniarka Piwnicy Pod Baranami, aktorka Teatru Bagatela, uznana interpretatorka repertuaru pieśni żydowskich). Dzięki Niej teatr online staje się przeżyciem najwyższej próby.

Zdjęcia HAWA / montaż G. Habryn / muzyka Sz. Kaźmierczak (Dla Kontrastu)

reżyseria A. Ciszowska
PREMIERA 25 września 2020
Wykonanie: K. Klimczak
Realizacja: A. Wawrzoła, G. Habryn
Muzyka: Szymon Kazimierczak
Wsparcie techniczne: Adam Karol Drozdowski

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/287064259391530

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/232283414679451/

USTA W OGNIU | TRAILER 1

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/779734432781083/

USTA W OGNIU | TRAILER 1

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/668878357169515/