TOR ŁÓDŹ

Tor Łódź to najnowocześniejszy Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, jedyny w woj.łódzkim.

Obiekt składa się z 1,5 km odcinka asfaltowego toru o szerokości 8-12m na którym jest 17 zakrętów z ponad 6m różnicą poziomów i kilka długich prostych. Ma też dwie zraszane płyty poślizgowe (prostokątna i owalna), system pomiaru czasu, oraz unikalne w skali kraju dynamiczne urządzenie do destabilizacji toru jazdy.

Tor ma też opcję zraszania asfaltowej sekcji zakrętów w celu symulacji trudnych warunków drogowych i jazdy po śliskiej nawierzchni. Obok toru jest budynek z garażami wyposażonymi w podnośniki, narzędzia, kompresor, oraz salę szkoleniowo-konferencyjną na 60 osób. Przy torze jest też parking na kilkadziesiąt samochodów.

Tor znajduje się kilkanaście km od centrum Łodzi i około 100km od Warszawy przy zjeździe z autostrady A2 w Strykowie. ODTJ Tor Łódź wpisany jest na listę Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy przez Wojewodę Łódzkiego pod nr 002 E.

Kartą Rabatową Młodzi w Łodzi udzielany jest rabat w wysokości 15 % na:
1. Szkolenia samochodowe:

  • „Safe Driver” I-Stopień
  • „Advance Driver” II-Stopień
  • „Sport Experience” Sportowe
  • „Winter Experience” Zimowe

2. Szkolenie motocyklowe

3. Motocyklowe Jazdy Swobodne

4. Samochodowe Jazdy Swobodne