toolbox creative logo

Toolbox Creative Communications

Zajmujemy się obsługą firm w zakresie kreacji, public relations, event management, social media. Naszą misją jest dostarczanie kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, służących budowaniu i umacnianiu pozytywnego wizerunku firm i produktów, organizacji i instytucji.

Pracujemy w oparciu o profesjonalny warsztat zespołu specjalistów. Długoletnia obecność na rynku i płynące z tego doświadczenie pomagają nam trafnie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby wizerunkowe klientów.

Toolbox Creative Communications
90-557 Łódź
ul. A. Struga 78
tel.: 042 636 70 17
fax: 042 636 70 13
www.toolbox.com.pl
press office: www.press.toolbox.com.pl
email: toolbox@toolbox.com.pl