AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu AQ Group. Zajmujemy się produkcją wiązek kablowych i modułów elektromechanicznych dla światowych firm z branży transportowej.

Wartości podstawowe AQ: koncentracja na kliencie, prostota, przedsiębiorczość w biznesie, odwaga i szacunek oraz efektywność kosztowa.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

TECHNIK PRZEMYSŁOWY

Miejsce pracy: Łódź, ul. Zakładowa 97

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • nadzór stanu technicznego oraz bieżące naprawy stołów montażowych,
 • kontrola urządzeń testujących i pomiarowych,
 • modernizowanie stanowisk montażowych,
 • konserwacja urządzeń.

Zgłoś się do nas, jeśli posiadasz:

 • wykształcenie techniczne co najmniej średnie, adekwatne do powyższego zakresu obowiązków,
 • dobrą znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
 • znajomość rysunku technicznego, schematów elektrycznych,
 • zdolności manualne.

Oferujemy przyjazną atmosferę pracy oraz:

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę bezpośrednio z AQ – bez pośredników),
 • pracę w komfortowych warunkach (mieścimy się w nowoczesnej, w pełni klimatyzowanej hali produkcyjnej),
 • dofinansowanie do wakacji,
 • premię świąteczną
 • pakiet sportowy(Multisport)
 • opiekę medyczną(Luxmed)
 • dofinansowanie do nauki angielskiego,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Przyjdź do nas i zobacz jak wygląda praca w AQ Wiring Systems!

Klauzula:

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.”

Zgoda:

W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

AQ Wiring Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 97, NIP: 728 – pokaż numer telefonu – 9, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO”) informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.lodz[at]aqg.se

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być odwołana.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz Pracownikom Działu Kadr Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.