Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych ogłasza NABÓR do zespołu teatralnego dla MŁODZIEŻY 16+

Inicjatywa ma na celu stworzenie warunków rozwoju młodych twórców teatralnych. Promowanie postawy poszukującej w przestrzeni teatru i kreowanie wypowiedzi scenicznych pozostających w komunikacji ze sztuką XXI wieku.

Warunki naboru: wiek nie mniej niż 16 lat nie więcej niż 25.

W ofercie:
* poszukiwania w zakresie scenicznych wypowiedzi
* aktorski/performerski trening praktyczny
* kurs wiedzy z zakresu sztuki współczesnej
* pokazy

Spotkanie organizacyjne 13.09, o godz. 17:00 w AOIA, ul. Zachodnia 54/56