Studenci kierunku Socjologia z profilem Socjokryminologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym.

Wszystkich kandydatów na studia na kierunku Socjologia/Socjokryminologia zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie online z dr Michałem Skorzyckim.

Transmisja obędzie się na kanale YOUTUBE (swspizlodz) w dniu 14.07.2020 o godz. 17:00. Podczas wydarzenia dr Michał Skorzycki opowie o szczegółach profilu Socjokryminologia, miejscach pracy dla absolwentów, programie nauczania i zajęciach praktycznych jak również przedstawi kadrę wykładowców. Podczas wydarzenia pracownicy działu Rekrutacji oraz pan dr Michał Skorzycki- opiekun kierunku, odpowiedzą na pytania uczestników. Aby wziąć udział w transmisji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony.

 

Podczas spotkania dowiesz się:

  • Czym jest Socjokryminologia?
  • Kim mogę zostać po studiach?
  • Czego będę się uczył, jakie będą przedmioty i zaliczenia?
  • Czy wykładowcy są praktykami?

Harmonogram:

  • 14.07.2020 r. godz. 17.00 spotkanie online z kierunkiem Socjologia (profil Socjokryminologia)

Dlaczego warto?

  • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
  • Profil Socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych
  • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
  • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji.

Spotkanie poprowadzi opiekun kierunku:

dr Michał Skorzycki – badacz, zajmujący się kwestią nacjonalizmu i tożsamości narodowej – stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; specjalista ds. handlu zagranicznego zatrudniony w sektorze prywatnym.

Źródło:  Społeczna Akademia Nauk