Firma INTERsoft sp. z o.o. działa na rynku od 1997 roku i jest największym producentem oprogramowania dla budownictwa w Polsce. Firma tworzy oprogramowanie CAD/CAE dla Architektów, Inżynierów i Instalatorów. Zatrudnia w Łodzi ponad 60 osób. Firma posiada w swoim dorobku ponad 100 autorskich aplikacji, tworzonych w różnych technologiach. Swoje programy sprzedaje w Polsce, jak i na świecie. Od wielu lat jest złotym partnerem firmy Microsoft. Firma przykłada dużą wagę do dobrej atmosfery pracy.

Specjalista wsparcia technicznego
(oprogramowanie do projektowania instalacji sanitarnych)

Miejsce pracy: Łódź

Firma INTERsoft sp. z o.o. poszukuje osoby
do Działu Rozwoju Oprogramowania i Wsparcia Technicznego.

Wymagania:

  • studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ lub podobne (absolwent lub student)

Mile widziane:

  • znajomość zagadnień certyfikacji i audytów energetycznych budynków
  • znajomość zagadnień związanych z BIM i oprogramowania branżowego
  • znajomość programów systemu ArCADia BIM oraz ArCADia-TERMOCAD będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
  • możliwość współtworzenia innowacyjnych projektów z sektora CAD/CAE i innych
  • stabilne zatrudnienie
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • doskonałą atmosferę pracy

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do INTERsoft sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: RODO, informujemy, że:
• INTERsoft sp. z o.o. (KRS 0000126422) i ArCADiasoft Chudzik sp.j.(KRS 0000316955), obie z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 (zwane dalej ‚Administratorami’) współadministrują Twoimi danymi osobowymi – taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy współadministratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i wspólnie wypełniamy obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.
• Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@intersoft.pl lub rodo@arcadiasoft.pl
• Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszym wspólnych celach, organizacji sprzedaży produktów i usług oraz w celach marketingowych.
• Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adresy mailowe, numery identyfikacyjne, jeśli mieliśmy kontakt w związku z Twoim zajęciem zawodowym, możemy mieć także informacje o Twoim pracodawcy lub podmiocie który reprezentujesz.
• odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności dostarczające nam obsługi informatycznej, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyrażałeś.
• Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.
• Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu.