Partner
Partner

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

Sieć Badawcz Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa jest uznaną w kraju i na arenie międzynarodowej jednostką naukowo-badawczą o ponad 70-letniej tradycji. Instytut realizuje interdyscyplinarne prace badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze nauk technicznych, w zakresie:

• włókienniczej inżynierii materiałowej

• technologii przetwórstwa polimerów

• szeroko pojętej chemii włókienniczej

• biotechnologii przemysłowej

• nanotechnologii

• oraz ochrony środowiska

OBSZARY DZIAŁANIA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa obecnie prowadzi badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie:

• Materiałów włókienniczych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia

• Funkcjonalizacji materiałów włókienniczych i kompozytowych

• Wyrobów tekstronicznych – SmartWear

• Innowacyjnych struktur 3D do zastosowań technicznych

• Biogospodarki w obszarze włókiennictwa i ochrony środowiska

• Gospodarki o obiegu zamkniętym

• Recyklingu odpadów włókienniczych

• Dekoracyjnych tkanin odtworzeniowych do rewitalizacji obiektów zabytkowych – ReviTex

• Badań antropometrycznych m.in. dla służb mundurowych

• Łukasiewicz – IW jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty dla wyrobów na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
tel. +48 61 63 100
fax +48 67 92 638
www.iw.lodz.pl
info@iw.lodz.pl
rekrutacja@iw.lodz.pl