Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO oraz regulaminem programu stypendialnego dostępnym do pobrania powyżej (Regulamin: Pobierz plik).

Formularz aplikacji należy wysłać wyłącznie elektronicznie. Do formularza należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacji.

W kolejnym folderze udostępnionym należy dołączyć krótką prezentację multimedialną (2 lub 3 slajdy), która zobrazuje coWhirlpool Company Polska sp. z o.o. Oddział Shared Service Center EMEA powinienwdrożyć w ramach swojej kampanii wizerunkowej skierowanej do studentów, aby byćPracodawcą Pierwszego Wyboru po studiach. Aplikacje nie zawierające prezentacji nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, ułatwi to ocenę aplikacji przez Komisję Stypendialną.