Oglądaj live: KOBIETY WIEDZĄ, CO ROBIĄ live in Łódź!

18.00 – powitanie: Kamila Kalińczak
18.05-18.35 – „Medyczki”. Jak nie zabrać epidemii do domu.
Z kobietami pracującymi w służbach medycznych, na co dzień obcującymi z pandemią, narażającymi swoje życie i zdrowie będziemy rozmawiać o tym jak chronią swoich bliskich i siebie same. Jakie lęki im towarzyszą, skąd czerpią siłę i wsparcie? Od spektakularnych podziękowań czy braw dla lekarzy, przez różnego rodzaju szykany spowodowane wszechobecnym strachem przed zarażeniem, aż po ciepłe gesty, jak np. przywożenie posiłków do szpitali. Jak dziś wygląda ich życie… w kitlu i po jego zdjęciu.
Prowadzenie: Agnieszka Urazińska
Gościnie:
Agnieszka Głuszczak – Specjalista leczenia ran i pielęgnacji stóp z prawie 20 letnim doświadczeniem, która z zamiłowaniem i olbrzymim zaangażowaniem zajmuje się leczeniem pacjentów z trudno gojącymi się ranami.
Natalia Kazimierczak – lekarz dentysta, chórzystka Medici Cantares
Beata Barwińska – pielęgniarka ze stopniem doktora, dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Alicja Miszkiewicz – pielęgniarka, szefowa Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w ICZMP

18.40-19.10 – Czas na Inżynierki
Raport Komisji Europejskiej „Woman in digital age” mówi o tym, że obecnie jedynie 24 na 1000 kobiet kończy uczelnie wyższe w dziedzinach takich jak informatyka czy telekomunikacja, a jedynie 6 z nich podejmuje pracę w sektorze cyfrowym. To oznacza, że nadal niewielka liczba kobiet jest zainteresowana rozwojem zawodowym w tym obszarze lub też rynek nie stwarza warunków do uwolnienia potencjału, który kobiety mogą wnieść do „cyfryzującego się świata”. Czy więc świat nowych technologii to miejsce, w którym na sukces mogą liczyć jedynie mężczyźni?
Biorą pod uwagę, że kilka lat temu w budownictwie, lotnictwie, motoryzacji czy IT odsetek kobiet był bliski zeru, a dziś już co piątą aplikującą jest kobieta – odpowiedź brzmi NIE.
Dodatkowo, teraz bardziej niż kiedykolwiek widać, że mamy do czynienia z niedoborem kadry inżynieryjnej. Sytuacja związana z epidemią znacznie przyspieszyła procesy digitalizacji i pokazała, że przyszłość stoi przed ekspertami z zakresu nowych technologii, a różnorodność zespołów znacznie poprawia jakość komunikowania się, rozwiązywania problemów i poszukiwania synergii.
Prowadzenie: Kamila Kalińczak
Gościnie:
dr Bianka Siwińska – dziennikarka, naukowczyni i inicjatorka kampanii społecznych, m.in „Dziewczyny na politechniki”
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, profesor Politechniki Łódzkiej – prodziekan d.s. studenckich na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
inż. Paula Leśniewska – przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Łodzkiej

19.15-20.30 – Nieustraszona w pracy
Kultura organizacji oparta na różnorodności.
Nierówne traktowanie w zatrudnieniu może wynikać z dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Jak zbudować firmę, w której wszyscy czują się równi?Jak zarządzać różnorodnoscią? Jak łączyć różnice pokonując masę stereotypów?

Prowadzenie: Natalia Waloch
Gościnie:
Magdalena Kocejko – badaczka społeczna, socjolożka, doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od prawie 20 lat związana z sektorem organizacji społecznych działających na rzecz praw człowieka, włączenia społecznego i różnorodności.
Monika Jankowska-Rangelov – Dyrektor ds. Różnorodności i Inkluzji oraz Odpowiedzialności Społecznej Biznesu w State Street Bank gdzie realizuje regionalną strategię Diversity & Inclusion w środowisku pracy w zakresie gender i tożsamości płciowej, wielokulturowości, LGBT+, niepełnosprawności i dobrostanu pracowniczego, w tym rodzicielstwa. Angażuje się w projekty rozwijające kadrę kierowniczą, świadomość pracowników na temat różnorodności i uważności na drugiego człowieka oraz wspiera kulturę coachingową i mentoringową w organizacji. W regionie EMEA współpracuje z ponad 52 sieciami pracowniczymi w 9 krajach europejskich. Jako praktyk dzieli się doświadczeniem współpracując od wielu lat z Diversity Hub Think Thank w Krakowie jako Ekspert ds. Różnorodności. Co więcej, sama jest kobietą z niepełnosprawnością ruchową, mamą 7 letniej Zuzi oraz żoną i na co dzień łączy wielokulturowość w swojej rodzinie.
Anita Rogalska- dołączyła do Philip Morris International (PMI) w 2018 roku, jako członkini Zarządu odpowiedzialna za rozwój pracowników i kultury organizacyjnej w Polsce i w Krajach Bałtyckich. Do PMI dołączyła z branży farmaceutycznej z firmy GSK (GlaxoSmithKline), w której pełniła funkcję HR Country Head. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Danone oraz GE, w Polsce i Wielkiej Brytanii, pełniąc obowiązki na stanowiskach kierowniczych i przywódczych.
Dr Izabela Florczak – radca prawny, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ekspertka Uniwersytetu Łódzkiego do spraw prawa pracy, prawa zatrudnienia i prawa ubezpieczeń społecznych. Zainteresowania – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.
Członkini wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, jak m.in.: European Lawyers Network for Workers, Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ISLSSL, Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante, Komitetu Zarządzającego Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, International Labour and Employment Relations Association (ILERA). Współpracowniczka Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.