Podstawy pracy z programem INTERsoft-INTELLICAD

 1. Omówienie interfejsu aplikacji
 2. Personifikacja programu (dopasowanie do własnych potrzeb)
 3. Zmiana wyglądu głównego okna aplikacji
 4. Dostosowanie pasków narzędzi
 5. Tworzenie własnych pasków narzędzi
 6. Definiowanie skrótów klawiszowych
 7. Tworzenie rysunków
 8. Otwieranie istniejących rysunków w formacie DWG
 9. Zapisywanie rysunków w dowolnych formatach
 10. Przemieszczanie się po projekcie (oglądanie rysunku, ZOOM, PAN)
 11. Podstawowe narzędzia rysunkowe: Uchwyty, Punkty zaczepienia, Warstwy
 12. Modyfikacja elementów:
 13. Przesuń, kopiuj, odsuń, skala
 14. Obrót, lustro, szyk
 15. Utnij, wydłuż
 16. Dopasuj
 17. Właściwości

Modelowanie bryły budynku w programie ArCADia-ARCHITEKTURA

 1. Filozofia pracy z programem ArCADia-ARCHITEKTURA
 2. Omówienie interfejsu aplikacji

Rysowanie rzutu budynku

 1. Wprowadzenie osi modularnych
 2. Wprowadzenie ścian
 3. Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
 4. Wprowadzanie schodów

Praca na kondygnacjach i zakładanie dachu

 1. Tworzenie nowej kondygnacji
 2. Modyfikacje rzutów ścian
 3. Rysowanie fundamentów
 4. Rysowanie dachu dowolnego
 5. Modyfikacje dachu
 6. Wprowadzanie otworów i facjatek dachowych

Wprowadzanie terenu

 1. Wysokość bazowa projektu
 2. Wprowadzanie punktów wysokościowych
 3. Definiowanie otworów w terenie

Aranżacja projektu

 1. Teksturowanie elementów
 2. Wprowadzanie obiektów 3D
 3. Tworzenie brył
 4. Rendering

Opis rysunków

 1. Przekroje
 2. Wymiarowanie
 3. Zestawienia
 4. Tabelki rysunkowe

Trener: mgr inż. arch. Magdalena Mihuniewicz

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i inżynierii Środowiska.

UWAGA!
Na szkolenie przyjdź z własnym laptopem oraz z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed datą szkolenia wypełnij formularz na stronie: 
http://www.intersoft.pl/index.php?programy-dla-budownictwa=student-partner-form w celu uzyskania bezpłatnych licencji na pakiet Partner Student, które pozwolą na korzystanie z programów w pełnych wersjach. Licencje zostaną wysłane drogą mailową.
Tu pobierz program ArCADia 11: 
http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

 

Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”.