WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Wniosek będzie dostępny w tej sekcji od 1 czerwca 2020 r.

Wypełniony wniosek należy wysłać a następnie wydrukować (wniosek w wersji pdf dołączony zostanie do maila potwierdzającego wysłanie wniosku) oraz dostarczyć wraz z załącznikami w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31  lipca 2020 r.