Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Venae Artis”

Nazwa projektu: „Wykłady prof. Bregt Lameris w Łodzi”

Termin realizacji: 16-20 czerwca 2019 r.

Kwota dotacji: 6.870,00

Prof. Bregt Lameris to światowej sławy badaczka archiwów filmowych, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki “Film Museum Practice and Film Historiography. The Case of the Nederlands Filmmuseum (1946-2000)”. Obecnie Bregt Lameris pracuje w międzynarodowym zespole badawczym realizującym projekt “FilmColors. Bridging the Gap Between Technology and Aesthetics” w ramach prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Zarówno badania naukowe prowadzone przez prof. Lameris, jak i jej doświadczenie w projektach zorientowanych na upowszechnianie kultury filmowej mogą stanowić niezwykle wartościowy wkład w poszerzenie wiedzy eksperckiej przedstawicieli łódzkiego środowiska akademickiego, środowiska twórców, producentów i popularyzatorów filmu i innych sztuk audiowizualnych, a także szerokiego grona miłośników sztuki filmowej.

Podczas wizyty w Łodzi prof. Lameris wygłosi trzy wykłady, w trakcie których przedstawi badania nad problematyką archiwizacji filmów, a także doświadczenia związane z pracą w instytucjach naukowych i kulturalnych zajmujących się zachowywaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kultury filmowej oraz współczesną produkcją filmową.

Harmonogram wizyty prof. Bregt Lameris w Łodzi:

16.06.2019, godz. 19:15 – wykład „Hallucinating Kodachrome. The Case of Images du monde visionnaire (Michaux & Duvivier, 1963)” w Muzeum Kinomatografii, Plac Zwycięstwa 1.

17.06.2019, godz. 11:30 – wykład „Film Exhibition Design and Museum Dispositifs” podczas III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173.

19.06.2019, godz. 19:00 – wykład „Teaching the Materiality of Film. Bildung Philosophy Perspective” w Muzeum Sztuki w Łodzi ms2, ul. ul. Ogrodowa 19