Fundacja Miasto Projekt

Nazwa projektu: „Generative Urban Small Turbine”

Termin realizacji: 30 czerwca – 7 lipca

Kwota dotacji: 16 714,00 zł

Drużyna GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015 działający w ramach Studenckiego Koła Naukowego Energetyków w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ. Skupia on studentów Politechniki Łódzkiej z Wydziału Mechanicznego, WEEIA, WFTIMS, WZiIP oraz International Faculty of Engineering. Połączyła ich idea pracy nad bieżącym, realnym problemem dotyczącym energii wiatrowej, jak również chęć rozwoju własnych umiejętności inżynierskich i zdobycia praktycznego doświadczenia. Trzykrotnie zwyciężyli w konkursie International Small Wind Turbine Contest organizowanym przez NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden I Technical University of Delft.

W ramach projektu Drużyna GUST weźmie udział w elitarnym konkursie International Small Wind Turbine Contest 2019 organizowany przez Hanze University Applied Sciences w Holandii. Celem konkursu jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie turbiny wiatrowej przez studentów uczelni technicznych z całego świata. Udział w konkursie daje szerokie możliwości wymiany doświadczeń w zakresie konstrukcji małych turbin wiatrowych ze studentami czołowych uczelni z Europy, Afryki, Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu.