Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Nazwa projektu: „GGULIVRR@Lodz2019 – Międzynarodowe Warsztaty Informatyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego”

Termin realizacji: 11- 19 września 2019 r.

Kwota dotacji: 12.000 zł

GGULIVRR@Lodz 2019 to międzynarodowe warsztaty dla studentów z Polski i 8 krajów europejskich, które odbędą się w dniach 11-19 września na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Ich celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych: gier i aplikacji kontekstowych pokazujących dorobek Łodzi, jej dziedzictwo i potencjał kulturalny oraz promujących Łódź jako miasto akademickie przy wykorzystaniu zaangażowania studentów z Finlandii, Irlandii, Belgii, Portugalii, Słowenii, Francji, Ukrainy i Polski.

Wypracowane podczas projektu w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole innowacyjne rozwiązania informatyczne bazujące na sztuce wizualizacyjnej, jaką są gry i aplikacje kontekstowe będą pokazywać i promować dorobek historyczny Łodzi, jej dziedzictwo i potencjał kulturalny oraz dodatkowo promować Łódź jako miasto akademickie przy wykorzystaniu zaangażowania międzynarodowego środowiska studentów i naukowców z ww. krajów.

Uczestnicy będą nocować w domach studenckich UŁ, na kampusie UŁ. Zagraniczni uczestnicy warsztatów będą również poznawać Łódź – podczas indywidualnych oraz zorganizowanych spacerów i wycieczek, m.in. żeby zaczerpnąć z „Łodzi akademickiej” inspirację do gier i aplikacji, które mają powstać podczas warsztatów Gulivrr. Studenci polscy z Uniwersytetu Łódzkiego, pracując w grupach międzynarodowych, będą w naturalny sposób pokazywać zagranicznym uczestnikom Łódź akademicką wykraczającą poza kampus UŁ