Wolny umysł to hasło szczególnie bliskie naukowcom, których badania poświęcone są naukom oraz dziedzinom humanistycznym, takim jak filozofia, filologia, historia, językoznawstwo, kulturoznawstwo czy literaturoznawstwo. Badania nowych obszarów oraz zagadnień przyczyniają się do rozwoju nauki, bez którego nie byłby możliwy rozwój cywilizacji i społeczeństwa. „Uwolnij umysł!” jako tytuł i tym samym hasło przewodnie konferencji, ma za zadanie pokazać, że każdy temat, którym się zajmujemy, jest ważny oraz znajduje grupę odbiorców zainteresowanych zgłębianiem go oraz formułowaniem nowych tez.

Podczas konferencji nie chcemy narzucać konkretnych obszarów tematycznych, ale chcielibyśmy wszystkim germanistom, zajmujących się problemami z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, glottodydaktyki oraz translatoryki, dać możliwość zaprezentowania stanu swoich badań wśród innych studentów, bądź początkujących naukowców. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i tym samym nie zawężamy tematyki wygłaszanych referatów.