Jak zachować trwałą zdolność rozwoju współczesnego miasta odwołując się do jego dziedzictwa i w oparciu o przemysł jako generator tego rozwoju? Co jest obciążeniem miasta przemysłowego odchodzącego od tradycyjnej wytwórczości do nowej wytwórczości? Co należy zmienić w systemie społecznym, gospodarczym a przede wszystkim przestrzennym? Syntezując te pytania i wyzwania możemy postawić najważniejsze przewodnie pytanie: Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta w oparciu o nowoczesną wytwórczość?

Łódź jako miasto o dwustuletnich tradycjach przemysłowych jest doskonałym miejscem aby na te pytania odpowiadać  i konfrontować je z rzeczywistością. Konfrontacja ta nastąpi podczas pierwszego Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2021 w Łodzi oraz online na specjalnej platformie.

MIASTO-IDEA W PRAKTYCE

Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Łodzi oraz ruchu Open Eyes Economy.  Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, systemu innowacyjnego miasta przemysłowego, a także modernizacji urbanistycznej. „Kongres będzie okazją do wszechstronnej debaty o problemach regeneracji miast i roli społeczności biznesowej w tym procesie, znaczeniu dziedzictwa kulturowego i przemysłowego jako zasobu rewitalizacyjnego.

– Łódź ze względu na swoją przemysłową historię i postępującą rewitalizację jest idealnym miejscem do zorganizowania międzynarodowej debaty dotyczącej przyszłości miast przemysłowych – mówi Adam Pustelnik, Wiceprezydent Łodzi, Członek Rady Programowej Kongresu.

Program Kongresu składa się z 12 bloków tematycznych (po 6 bloków każdego dnia) oraz sesji plenarnych specjalnych. Łącznie uczestników Kongresu czeka ponad 40 godzin inspirujących dyskusji, potyczek, prelekcji i wykładów. Wśród tematów znajdują się m.in.: nowa polityka przemysłowa, finansowanie regeneracji, nowe życie terenów i obiektów poprzemysłowych, miejskie miejsca spotkań, retrowersja, mobilność wewnątrz miast i konurbacji przemysłowych.

Profesor Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu tłumaczy dodatkowo: Jednym z filarów Open Eyes Economy jest koncepcja MIASTA-IDEI – zrównoważonych miast, planowanych w przemyślany sposób. Mówiąc o miastach o bogatym dziedzictwie przemysłowym należy pamiętać, że są to obszary rozwojowej szansy, a nie obszary problemowe i stagnacyjne. Po okresie bezrefleksyjnej polityki deindustrializacji miast europejskich, po globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2009 pojawia się hasło reindustrializacji Europy a znaczenie wytwórczości nabiera nowego znaczenia w rozwoju.

SPEAKERZY Z CAŁEGO ŚWIATA

Do dziś udział w Kongresie potwierdziło już ponad 150 mówców z całego świata, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji miejskich, ale także biznesu: architektów, inwestorów, deweloperów, firm budowlanych. Stefan Mayr (Supervien Urbanism Vienna), Filipo Logi (Siemens Mobility and HaCon), Sandra Piesik (3 idea B.V. Amsterdam), Janusz Michałek (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), Joanna Erdman (ING), Naotoshi Nishida (Hitachi Europe) – to tylko niektóre nazwiska i instytucje reprezentowane na Kongresie.

Miasta przemysłowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej powinny skorzystać z doświadczeń regenerujących się miast przemysłowych Zachodu. Mamy dużą szansę, aby koszty społeczne regeneracji polskich miast przemysłowych były niższe. Polskie doświadczenia skonfrontowane z doświadczeniami miast Zachodu w warunkach nowej globalnej restrukturyzacji działalności wytwórczej oraz potrzeby reindustrializacji Europy pozwolą na wskazanie nowych mechanizmów, zasad i uwarunkowań prawnych pozwalających na szybsze reagowanie na zmieniające się globalne i wysoce zmienne procesy wytwórcze oraz wymagania związane z potrzebami ochrony środowiska. – komentuje profesor Tadeusz Markowski – Wiceprzewodniczący Rady Programowej, kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim.

Na kongresie nie zabraknie też przedstawicieli młodego pokolenia – swoje miejsce w programie Kongresu będą mieli studenci łódzkich uczelni – tematy i wystąpienia zgłoszone przez nich w specjalnym konkursie znajdą odzwierciedlenie w bloku sesji specjalnych.

FORMUŁA HYBRYDOWA

Kongres odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2021 w formule hybrydowej. Organizatorzy zapowiadają, że dla zarejestrowanych uczestników dostępna będzie specjalna wirtualna platforma, na której zainteresowani będą mieć możliwość śledzenia programu na żywo, bieżącego komentowania i zadawania pytań oraz networkingu czy dostępu do strefy expo.

Stacjonarna część wydarzenia odbędą się w byłej łódzkiej elektrociepłowni, w której obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury”. Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 jest doskonałym miejscem na dyskusję o regeneracji przestrzeni poprzemysłowych. Rejestracja na wydarzenie na wirtualnej platformie będzie dostępna wkrótce. W zależności od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów organizatorzy podejmą decyzję co do możliwości uczestnictwa w Kongresie na miejscu, w EC1.

Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych
22-23 czerwca 2021, formuła hybrydowa
EC1 ul. Targowa 1/3, Łódź oraz online
www: http://www.regeneracjamiast.pl
FB: @regeneracjamiast