Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 141/143) w poniedziałek 24 lutego 2020 r. odbędzie się konferencja klimatyczna, pod hasłem lokalna adaptacja do zmiany klimatu. Organizatorem jest m.in. Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Początek o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy! (Agenda Konferencji na dole).

Konferencja rozpocznie się wykładem plenarnym – Adaptacja do zmian klimatu, prowadzonym przez prof. Macieja Zalewskiego, Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN oraz Kierownika Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
Następnie zaplanowane są panele dyskusyjne – Rola samorządów w adaptacji do zmiany klimatu i Zmiana klimatu a nasze zdrowie, oraz seminarium Zmiany klimatu i woda – ślad, który pozostawiamy. Konferencja zakończy się warsztatami – Rozwiązania Bliskie Naturze – zasady realizacji i wdrażania.