Warsztat ma na celu poprawę i rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych, poczucia rytmu, złożonych z ćwiczeń wspierających integrację systemu nerwowo-mięśniowo-stawowego, siłę oraz plastyczność mózgu (umysłu).
Wśród właściwości świadczących o poziomie sprawności człowieka duża rola przypada umiejętnościom koordynacyjnym ciała. Są one niezbędnymi uwarunkowaniami dla ruchu, decydującymi w znacznej mierze o efektywności naszych działań bez względu na uprawianą dyscyplinę ruchową.
Pojęcie zdolności koordynacyjnych dawniej ujmowano synonimicznie jako „zwinność”, rozumianą jako „zdolność do scalania ruchów różnych rodzajów w jedną całość oraz zdolność do szybkiego przestawiania się z jednych aktów ruchowych na inne”.
Główne elementy warsztatu to: rozgrzewka, łączenie ruchów, różnicowanie ruchów, poczucie równowagi, orientacja czasowo-przestrzenna, rytmizacja ruchów, szybka reakcja, praca na własnym ciężarze ciała, wysiłek statyczny i dynamiczny, ćwiczenia integrujące lewą i prawą półkulę mózgową, rytmizacja ciała, gry zwiększające poziom uważności i kreatywności ruchowej.
O prowadzącym: https://jakubgontarski.com/
[Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jakuba]
Termin: 20 listopada
Czas: 17:00 – 20:00
Miejsce – UWAGA: Warsztaty odbędą się w Teatrze CHOREA (sala drewniana, budynek parterowy), ul. Tymienieckiego 3
Koszt / inwestycja w siebie: 45 zł
Ilość miejsc ściśle ograniczona.
Zapisy / info: scenatanca@aoia.pl
Rezerwacja miejsca następuje wraz z dokonaną wpłatą na konto Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych:
PKO BP SA: 56 1020 3408 0000 4402 0402 2349
[warsztat z J.Gontarskim w tytule przelewu]
Organizator: Scena Tańca AOIA