Organizator:

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
42 633 26 41
tel. pn./pt. 8:00-16:00
sekretariat@aoia.pl

Cele konkursu:

 • prowadzenie kreatywnego treningu w zakresie słowotwórstwa i zabawy literackiej.
 • budzenie wrażliwości i wyobraźni językowej
 • wzbogacenie i doskonalenie umiejętności pisarskich u dzieci
 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz prezentacje rodzinnej twórczości

Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest gra słowna, polegająca na stworzeniu
KREATYWNEGO OPOWIADANIA PRZY UŻYCIU JEDNEJ LITERY ROZPOCZYNAJĄCEJ WSZYSTKIE ZNAKI W TEKŚCIE.
Logiczny tekst na dowolny temat, powinien być ujęty od 60 do 100 słów/znaków (łącznie z zaimkami i przyimkami), a każde słowo powinno rozpoczynać się na tę samą literę.

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci do lat 15 i ich rodziców/opiekunów.

Forma opowiadania:

 • forma opowiadania, zgodna z zasadami gry,
 • jedna strona A4
 • każde słowo musi rozpoczynać się na wybraną przez twórcę literę, np. „D” (z wyjątkiem zaimków i przyimków)
 • tekst powinien być napisany przez dzieci we współpracy rodziców/opiekunów, nigdzie do tej pory nie publikowany i nie nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i internetu nie będą brane pod uwagę,
 • praca musi zawierać minimum 60 do 100 słów (w tym zaimki i przyimki)
 • praca powinna być dostarczona w formie elektronicznej, przesłana na adres edukacja@aoia.pl
  w tytule: imię i nazwisko autora (dziecko), wiek, nazwę/tytuł.
  W opisie proszę o informację kto z opiekunów współtworzył pracę z dzieckiem.

Prace będą oceniane pod względem:

 • oryginalności i pomysłowości, treści i logiki
 • doboru środków artystycznego wyrazu
 • poczucia humoru

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest jednoetapowy, trwający do 03 kwietnia 2020 (nadsyłanie prac),
 • rozstrzygnięcie konkursu 13 kwietnia 2020,
 • Prace należy nadsyłać do koordynatora ds. edukacji na adres edukacja@aoia.pl,
 • komisja w składzie: dyr Anna Ciszowska, koordynator ds. edukacji Daria Szymańska, kurator sceny AOIA Marcin Brzozowski, koordynator ds. rewitalizacji, Ewa Łukasiewicz.

Nagroda:

Publiczna artystyczna interpretacja opowiadania na scenie AOIA lub online. Opowiadanie zostanie wyreżyserowane i zrealizowane przez zespół artystów AOIA oraz opublikowane na stronie www.aoia.pl
Wyróżnione prace zostaną uhonorowane specjalnymi wejściówkami na wydarzenia artystyczne AOIA w sezonie 2020/21.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 t.j. z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
 3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w konkursie.
 6. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikowanie opowiadania w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora.
 7. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w tytułach prasowych oraz publikacjach internetowych wydawanych Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.