Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej przyjaznego i otwartego Pracodawcy województwa łódzkiego w oczach studentów Politechniki Łódzkiej.

Konkurs ma na celu także prezentację i promowanie pracodawców, którzy mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy woj. łódzkiego poprzez tworzenie miejsc pracy, atrakcyjne programy praktyk i staży studenckich. Intencją przedsięwzięcia jest promowanie pozytywnego wizerunku pracodawców wśród studentów Politechniki Łódzkiej. Konkurs podkreśla znakomitą współpracę PŁ z otoczeniem gospodarczym Uczelni. Dodatkowym walorem przedsięwzięcia jest poszerzanie wiedzy studentów na temat rynku pracy, szczególnie w odniesieniu do firm działających w regionie łódzkim.

To właśnie głosami studentów konkurs wyłoni najbardziej ich zdaniem przyjaznego i otwartego pracodawcę z województwa łódzkiego.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie mogą złożyć pracodawcy posiadający siedzibę lub działający na terenie województwa łódzkiego, bez względu na ich przynależność organizacyjną.