W dniach 20–23 kwietnia 2020 r. odbędzie na Uniwersytecie Łódzkim pierwszy Kongres Humanistów Polskich, któremu przyświeca hasło „Humanistyka XXI wieku”. Jest to pierwsza taka inicjatywa w skali ogólnopolskiej. Rejestracja na Kongres trwa do 31 stycznia.

Celem pierwszego Kongresu Humanistów Polskich jest stworzenie wspólnego panelu dialogu pomiędzy reprezentantami wszystkich dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

Jak zaznacza prof. Krystyna Pietrych (UŁ) – kierownik komitetu organizacyjnego – „refleksja interdyscyplinarna w humanistyce jest dziś szczególnie istotna, ponieważ humanistyka to pewna postawa egzystencjalna, postawa wobec świata – zarówno indywidualna, jak i dotycząca całej zbiorowości”.

Celem wydarzenia jest w związku z tym refleksja nad miejscem szeroko pojętej humanistyki w XXI wieku oraz zdefiniowanie jej celów w perspektywie palących zagadnień współczesności, takich jak ekologia, edukacja i relacje społeczne. Organizatorom Kongresu przyświeca słuszny wniosek, wyrażony przez prof. Annę Legeżyńską (UAM), zgodnie z którym „humanistyka pokazuje w coraz szerszym zakresie swoją niezbędność, swoją przydatność w procesie społecznej edukacji i społecznych przemian”.

Podstawowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia, to interdyscyplinarność badań humanistycznych, znaczenie literatury i języka we współczesnej rzeczywistości społecznej oraz nowe przestrzenie refleksji (np. post- i biohumanistyka). Do udziału w Kongresie zaproszeni są nie tylko najwybitniejsi badacze, ale również młodzi naukowcy, co pozwoli na stworzenie możliwie szerokiego panelu dialogu i dyskusji.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestrację na stronie wydarzenia do 31 stycznia br. Planujący prezentację krótkiego wystąpienia (do 15 minut) mogą wysłać abstrakt (do 600 słów) wraz z notą biograficzną (do 80 słów) do 31 stycznia br. na adres centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl. Opłaty (200 zł oraz 100 zł od doktorantów) powinny być składane do końca lutego 2020. Opłata pokrywa udział w panelach dyskusyjnych oraz wydarzeniach towarzyszących, na które składają się uroczysta kolacja, koncert oraz projekcje filmowe. Wszystkie zgłoszone wystąpienia zostaną opublikowane w pokongresowej monografii po otrzymaniu pozytywnej recenzji.

Kongres Humanistów Polskich wpisuje się w szeroką strategię prekursorskich inicjatyw prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim, dzięki którym, jak zauważa prof. Legeżyńska, „Łódź staje się kolebką i opiekunką polskiej humanistyki”. Od 2015 r. na łódzkiej uczelni przyznawana jest Nagroda im. Pierwszego Rektora UŁ Tadeusza Kotarbińskiego. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w Polsce promujące badania, publikacje i rozwój naukowy badań humanistycznych. Laureaci konkursu – autorzy wybitnych prac z zakresu humanistyki – otrzymują nagrodę w wysokości 50 000 zł. Kolejne edycje wydarzenia pozwoliły na skupienie środowiska najwybitniejszych polskich humanistów zrzeszonych wokół Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. T. Kotarbińskiego, której celem jest wyznaczanie przyszłych kierunków rozwoju polskiej humanistyki.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie zapraszamy na stronę wydarzenia oraz witrynę Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ. Na stronie Kongresu dostępne są informacje o bazie noclegowej, organizatorach oraz programie wydarzenia.

Rejestracja na Kongres – (https://kongreshumanistow.uni.lodz.pl/).