Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego.„Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe, ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz”.

(W. S. Reymont, Ziemia obiecana)

Łódź stanowi doskonały przykład współczesnego regenerującego się miasta przemysłowego na bazie XIX-wiecznego dziedzictwa. Te procesy przemian i adaptacji mają złożony i wielowymiarowy charakter przejawiający się w sferze społecznej gospodarczej i przestrzennej miasta . Są one przedmiotem badań i działalności Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Stąd pomysł, by z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej zorganizować konferencję naukową „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”, która łączyłaby w sobie nowatorskie, zintegrowane spojrzenie na miasto, jego bogatą historię i wyzwania stojące przed nim w XXI wieku. Taka właśnie perspektywa, łącząca w sobie bardzo różne spojrzenia na miasto jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – nie tylko środowiska naukowego łódzkich uczelni, lecz także samorządów Aglomeracji Łódzkiej, lokalnego biznesu, sektora pozarządowego i wszystkich mieszkańców miasta, zainteresowanych jego kondycją i perspektywami rozwoju.

Zapraszamy na sesję tematyczną poświęconą Łodzi akademickiej, która odbędzie się 21.05.2021 r.

Sesja tematyczna skoncentrowana będzie wokół zagadnień związanych z przyszłością Łodzi jako ośrodka akademickiego na tle jej wieloletniej i wieloaspektowej działalności naukowej i dydaktycznej. Zostaną poruszone zagadnienia współpracy środowiska naukowego m.in. z biznesem oraz Łodzi jako atrakcyjnego miejsca do studiowania.
W ramach spotkania poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania: Jak akademicka przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wpływa na rozwój miasta? Jakie przynosi efekty i w jaki sposób współpraca między uczelniami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, i innymi organizacjami wpływa na rozwój Łodzi? Jak kształtuje się wizerunek Łodzi w oczach studentów? Czy Łódź jest atrakcyjnym miejscem do życia i studiowania przez młodych ludzi? Co wpływa na zachowania konsumenckie studentów i jak te zachowania oddziałują na gospodarkę i przestrzeń miasta?

Do tej pory odbyły się sesje tematyczne dotyczące następujących zagadnień:
1. Czego może nas dziś nauczyć historia Łodzi? – 4.11.2020 r.
2. Tożsamość Łodzi przemysłowej – 5.11.2020 r.
3. Wielojęzyczna literatura Łodzi w XIX i XX wieku – 2.12.2020 r.
4. Łódzkie słowa klucze, zaklęcia i stereotypy w badaniach socjologów – 3.12.2020 r.
5. Przemysłowa transformacja Łodzi – 13.01.2021 r.
6. Środowisko przyrodnicze miasta – 14.01.2021 r.
7. Przestrzeń miejska i jej przekształcenia – 10-11.02.2021 r.
8. Zdrowie publiczne a problemy i wyzwania rozwoju Łodzi – 17.03.2021 r.
9. Łódź w otoczeniu lokalnym i globalnym. Przyszłość metropolitalna Łodzi? – 18.03.2021 r.

Integralną częścią konferencji będzie sesja podsumowująca, podczas której będziemy chcieli wypracować rekomendacje dla miasta i zastanowić się nad różnymi scenariuszami jego przyszłości.

Rejestracja na sesję tematyczną pn: „Łódź akademicka” trwa do 19.05.2021 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaimTDo1FUxfvWXipVCbwbyjXsA03j6OMiIrnD15u3_5qWGw/viewform?fbclid=IwAR2Cnqm6z4IY-Q0eHW5wyptAzCZE8TnsjGQUnjYmnuUaPaKrfJYoHhsnSNc