Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wraz z Urzędem Miasta Łodzi oraz Urzędem Zamówień Publicznych zapraszają na konferencję naukowąDzieląc się wiedzą i doświadczeniem – teoria i praktyka Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Konferencja odbędzie się 25 września 2020 r. w trybie zdalnym (bezpłatna aplikacja Teams). Główny cel konferencji to upowszechnianie idei Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. PPP jest wielowymiarowym instrumentem służącym do realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem wiedzy i środków podmiotów prywatnych. Stosowanie  PPP nie jest łatwe ze względu na uwarunkowania prawne, gospodarcze i społeczne dotyczące jego powstania i funkcjonowania, różnorodność odmian Partnerstwa, znaczne koszty. Obszary problemowe konferencji to m.in. wybór partnera prywatnego, finansowanie, podział ryzyka, bariery w rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, wykorzystanie PPP w określonych typach działań (m.in. w termomodernizacji, tworzeniu infrastruktury transportowej).

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do czynnego udziału w konferencji, bowiem upowszechnianie idei PPP wymaga nie tylko dzielenia się wiedzą teoretyczną, ale także wynikami realizowanych projektów, przemyśleniami dotyczącymi ograniczeń wejścia podmiotów publicznych i prywatnych do PPP. Mamy nadzieję, że prezentowane analizy będą przyczynkiem do dyskusji, pozwolą na unikanie błędów popełnionych w przeszłości i zachęcą do tworzenia nowych projektów.

Formuła konferencji jest oparta na 15-20 minutowych wystąpieniach on-line podzielonych na sesje tematyczne.

Organizatorzy przewidują wydanie e-booka, możliwe jest także zgłaszanie referatów do publikacji w czasopismach: „Studia Prawno-Ekonomiczne” (20 punktów) oraz „”Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (20 punktów), na zasadach ogólnych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dokładne informacje organizacyjne wkrótce.

Formularz rejestracyjny[pobierz]

Regulamin konferencji[pobierz]

Ramowy program konferencji[pobierz]