Głównym celem drugiej edycji konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni” jest stworzenie młodym i ambitnym studentom możliwości zaprezentowania, w formie posteru, wyników badań własnych lub przeglądu literatury naukowej zgodnie z zainteresowaniami uczestnika. Konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim studentom udział w konferencji jest bezpłatny.

Jako Organizatorzy chcemy zapewnić wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych znajomości. Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na Facebook’u Młodzi Zdolni

https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-Zdolni-296313487881180/