Katalog | branże RSS feed for this section

BPO – Usługi biznesowe

BPO (ang. Business Process Outsourcing) to jeden z najbardziej innowacyjnych segmentów usług dla biznesu. BPO to obsługa, przez zewnętrznego dostawcę, określonych procesów w przedsiębiorstwie. Tak jest najczęściej taniej i efektywniej – procesy te są bowiem obsługiwane przez firmę, która ma na ich temat większą wiedzę i doświadczenie. W ramach BPO świadczone są zewnętrzne usługi zarządzania […]

Continue Reading

Informatyka

Obecnie branża informatyczna ma ogromny wpływ na całą gospodarkę globalną, a  zapotrzebowanie na produkty informatyczne wciąż wzrasta, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Często zamiennie stosuje się termin IT. Branżę informatyczną można podzielić ze względu na zakres jej działalności i funkcji: produkcję sprzętu (hardware), edukację, produkcję oprogramowania (software), doradztwo, sprzedaż, przetwarzanie danych.  

Continue Reading

Przemysły kreatywne

Sektory kreatywne są szeroko rozumiane jako kreatywne przedsiębiorstwa, które są w szczególności zorientowane na rynek, a zajmują się kreacją, produkcją, dystrybucją i/lub rozprzestrzenianiem kreatywnych dóbr i usług poprzez media. Sektory kreatywne dostarczają produkty i usługi, które szeroko łączą się z kulturalną, artystyczną lub zwykle rozrywkową wartością. Zawierają książki, publikacje w magazynach, sztukę wizualną (malarstwo, rzeźbiarstwo), […]

Continue Reading

Farmacja / Biotechnologia

Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna uznawane są za jedne z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki. Wartość rynku farmaceutycznego w 2011 r. osiągnie ok. 21,4 mld PLN (5,0 ml EUR). Przeciętne roczne tempo wzrostu jego wartości w latach 2003-2010 wyniosło 6,5%. Do roku 2016 szacowana wartość osiągnie ponad 60 mld PLN. Blisko 33% przedsiębiorstw farmaceutycznych i biotechnologicznych ma swoją siedzibę na terenie woj. mazowieckiego. Z […]

Continue Reading