Farmacja / Biotechnologia

Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna uznawane są za jedne z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki. Wartość rynku farmaceutycznego w 2011 r. osiągnie ok. 21,4 mld PLN (5,0 ml EUR). Przeciętne roczne tempo wzrostu jego wartości w latach 2003-2010 wyniosło 6,5%. Do roku 2016 szacowana wartość osiągnie ponad 60 mld PLN.

Blisko 33% przedsiębiorstw farmaceutycznych i biotechnologicznych ma swoją siedzibę na terenie woj. mazowieckiego. Z kolei prawie 80% wszystkich firm można sklasyfikować jako mikroprzedsiębiorstwa. Atut Polski w zakresie biotechnologii i farmacji stanowi blisko. 20 000 studentów oraz ponad 3 000 absolwentów tych kierunków kształconych na uniwersytetach i akademiach medycznych. Dodatkowo biotechnologia jest jedną z branż priorytetowych wspieranych przez rząd.

Biotechnologia znajduje się na liście kierunków zamawianych ustanowionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej na temat branży w raporcie Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce - PAIZ 2011.