BPO – Usługi biznesowe

BPO (ang. Business Process Outsourcing) to jeden z najbardziej innowacyjnych segmentów usług dla biznesu. BPO to obsługa, przez zewnętrznego dostawcę, określonych procesów w przedsiębiorstwie. Tak jest najczęściej taniej i efektywniej – procesy te są bowiem obsługiwane przez firmę, która ma na ich temat większą wiedzę i doświadczenie.

W ramach BPO świadczone są zewnętrzne usługi zarządzania i kontroli finansów, księgowości, prowadzenia rozliczeń płacowych i podatkowych, zarządzania procesami zakupów i sprzedaży, HR i rekrutacji, marketingu, audytu i kontroli wewnętrznej. oraz zarządzania i kontrolingu sprzedaży oraz zespołów handlowych.

Outsourcing usług informacyjnych (ITO) i biznesowych (BPO) staje się jednym z ważniejszych elementów kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Globalna konkurencja powoduje, że na outsourcing decyduje się coraz więcej firm w celu zmniejszenia kosztów, optymalizacji procesów i lepszej koncentracji na podstawowej działalności biznesowej.

Jednym z rodzajów BPO jest outsourcing back-office. Polega on na obsłudze przez zewnętrznego dostawcę obszarów działalności firmy niewidocznych dla jej klientów, takich jak: obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wprowadzanie danych do systemów informatycznych czy zorganizowanie obiegu dokumentów.