Wyszukiwarka

Ukryj panel
Zawody w branży: | Farmacja / Biotechnologia / Chemia RSS feed for this section

Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna uznawane są za jedne z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki. Wartość rynku farmaceutycznego w 2011 r. osiągnie ok. 21,4 mld PLN (5,0 ml EUR). Przeciętne roczne tempo wzrostu jego wartości w latach 2003-2010 wyniosło 6,5%. Do roku 2016 szacowana wartość osiągnie ponad 60 mld PLN.

 

Blisko 33% przedsiębiorstw farmaceutycznych i biotechnologicznych ma swoją siedzibę na terenie woj. mazowieckiego. Z kolei prawie 80% wszystkich firm można sklasyfikować jako mikroprzedsiębiorstwa. Atut Polski w zakresie biotechnologii i farmacji stanowi blisko. 20 000 studentów oraz ponad 3 000 absolwentów tych kierunków kształconych na uniwersytetach i akademiach medycznych. Dodatkowo biotechnologia jest jedną z branż priorytetowych wspieranych przez rząd.

 

Biotechnologia znajduje się na liście kierunków zamawianych ustanowionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Inżynier procesów chemicznych

Zadaniem inżyniera chemika jest przeprowadzenie jakościowych i ilościowych analiz chemicznych lub eksperymentów w laboratoriach kontroli jakości, procesu lub rozwoju nowych produktów lub wiedzy. Inżynier procesów chemicznych projektuje instalacje przemysłowe i opracowuje procesy produkcji chemikaliów i produktów, takich jak benzyna, syntetyczna guma, tworzywa sztuczne, detergenty, cementu, papieru i celulozy, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu technologii chemicznej, […]

Czytaj dalej

Biotechnolog

Inżynier biotechnologii zajmuje się pozyskiwaniem substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a następnie nadzoruje wytwarzanie z nich produktów użytkowych. Istotą biotechnologii jest wykorzystywanie drobnoustrojów w różnych gałęziach techniki, a więc opracowywanie technologii z udziałem drobnoustrojów przy wykorzystywaniu różnych procesów chemicznych i fizycznych. Biotechnolog, oprócz opracowywania nowych technologii pozyskiwania substancji organicznych, zajmuje się także ulepszaniem […]

Czytaj dalej

Biochemik

Zasadniczym zadaniem i celem pracy biochemika jest badanie procesów chemicznych zachodzących w organizmach roślin, zwierząt i ludzi. Biochemik zajmuje się wykrywaniem i analizą związków chemicznych występujących w organizmach żywych. Może to być np. badanie krwi lub moczu w trakcie badań analitycznych wykonywanych w diagnostyce chorób, wykrywanie narkotyków, toksyn, środków dopingujących, cukrów i innych substancji oraz ich […]

Czytaj dalej

Farmaceuta

Farmaceuta to specjalista odpowiedzialny za prawidłowe sporządzanie, analizowanie, klasyfikowanie, przechowywanie i wydawanie leków. Farmaceuta powinien znać nie tylko leki, ich skład, synonimy, ale przede wszystkim działanie i zagrożenia związane z ich stosowaniem oraz biegle posługiwać się tą wiedzą. Farmaceuci najczęściej znajdują zatrudnienie w aptece, w laboratorium, w hurtowni leków lub w firmie farmaceutycznej. Zadania zawodowe […]

Czytaj dalej