Zapraszamy zmotywowane zespoły projektowe, pomysłodawców oraz innowatorów na webinarium poświęcone tworzeniu projektów do programu „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund”.
Nabór skierowany jest dla projektów innowacyjnych o wysokim potencjale komercjalizacji zgodnie z zakresem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) obejmującym:
– KIS 1 Zdrowe społeczeństwo;
– KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
– KIS 10 Inteligentne sieci i technologie informacyjno – komunikacyjne oraz geoinformacyjne.
Spotkanie poprowadzi Jan Bocian – przedsiębiorca, Project Manager RDS Fund Sp. z o.o.
Agenda spotkania:
– „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” – informacja o projekcie i naborze V
i VI fali,
– Jak przygotować projekt do programu?
– Sesja Q&A
Termin: 21.01.2022 (piątek), godz. 10:00
Transmisja live odbędzie się na profilu Facebookowym Centrum Kreatywności Fabryka.
https://www.facebook.com/events/2999481707048872/?ref=newsfeed